Norwegian-English translation of holde nede

Translation of the word holde nede from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde nede in English

holde nede
kontrollverb keep down
  priserverb hold down, keep down
  personverb hold down
Synonyms for holde nede
Examples with translation
Regjeringen er desperat etter å holde nede inflasjon.
Similar words

 
 

More examples
1.Dessuten har banken satset sterkere på likviditetsstyringen for å holde nede renten på de midler banken tar inn, og det er investert i inntektsbringende virksomhet som bl.a. fondsvirksomheten.
2.Som ledetemaet i" juleoratoriet" forvanskes, forsvinner, for atter å stige brusende fulltonig frem, lar heller ikke livet seg holde nede.
3.Vekten vil hun holde nede.
4.Gammelosten pleier jeg å måtte holde nede på brødskiva med en fluesmekker.
5.Og det var samme spørsmål som bidro til å holde nede partibyttetapet i det truende negative profilspørsmålet, nemlig lønnstagerfondene, heter det i undersøkelsen.
6.Skal vi ha arbeide til alle nordmenn, så må vi også holde nede prisstigningen...
Your last searches