Norwegian-English translation of holde vakt

Translation of the word holde vakt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde vakt in English

holde vakt
millitæriskverb stand guard, be on guard, guard
Similar words

 
 

More examples
1.At turistene har kommet til, skyldes at det ikke har vært ornitologer på Røst de siste ukene for å holde vakt.
2.Politiet i Trelleborg er nå tvunget til å holde vakt ved forlegningene for å beskytte flyktningene.
3.Storbritannia, Frankrike, USA og SovjetUnionen skiftes om å holde vakt i fengselet med den 90 år gamle fangen.
4.Tyskerne ble stående utenfor døren for å holde vakt.
5.For å forsikre meg om at rivingen ikke ble iverksatt, ba jeg politiet holde vakt i Akersgaten.
6.Astrid Brekken kan fortelle at Bergens krisetelefon om incest vil holde vakt også efter studiodebatten førstkommende onsdag og den avsluttende USAreportasjen torsdag 17. oktber.
7.Det er imidlertid sykehusledelsens ønske at politiet fortsatt skal holde vakt på avdelingen, av frykt for at den sultestreikende polakken skal forsøke å rømme.
8.Igjen kom brannvesenet, og igjen måtte politiet holde vakt.
9.Mange eiere av eldre dammer er imidlertid pålagt å holde vakt i nærheten av anlegget, og en som holder jevnlig oppsyn med demningene.
10.Skulle alle kriminelle sone eller settes under oppsikt, ville det bli altfor få igjen til å bemanne Ulf Gleditsch borgervern, enn si holde vakt i hans arbeidsleirer.
11.Slutt deg til vår gruppe og vær med på å holde vakt.
12.USA, Storbritannia, Frankrike og SovjetUnionen bytter på å holde vakt over den enslige fangen.
Your last searches