Norwegian-English translation of holder

Translation of the word holder from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holder in English

holder
allmenn? hold
Synonyms for holder
Derived terms of holder
Examples with translation
Jeg holder ikke ut denne magepinen.
Jeg føler meg veldig dårlig. Jeg holder på å spy.
Melk holder seg ikke lenge når det er varmt.
Han holder alltid sine løfter.
Tom holder på å sovne.
Er du sikker på det holder med dette? Vil det går bra?
Hva holder du på med?
Tom holder på å legge ungene.
Jeg holder alltid løfter.
Similar words

 
 

More examples
1.Animal Farm" skal settes opp på National Theatre i London til høsten, og såvel britiske som amerikanske og australske fjernsynsselskaper holder på å filme Orwellstykker.
2.Baadefarten Fredensborg Nøddebo" holder til i skipperhuset ved sjøbredden ved enden av Skipperalle som begynner like utenfor slottsporten.
3.Bifall er ikke nødvendig - eftertenksomhet holder".
4.Blir den fin, syns du ?" han holder spørrende opp duken.
5.Boxing News" holder på Steffen !
6.De optimister som både i og utenfor de militære rekker holder på at en liten hær også skal bli en god hær, vil ganske sikkert bli betydelig skuffet når de for sent oppdager at under våre tilvante forhold vil den lille hær temmelig nøyaktig bli utdannet i samme utstrekning som den nuværende.".
7.Den holder jeg for en dannet mann som forstår sin dont vel, holder seg til sin bygds skikk og til Guds ord.
8.Det er en venn, og ikke et eple som holder legen unna".
9.Det holder det, sa Gundersen, det klarer seg med det", efterkrigsvisa om justisminister Gundersen.
10.Drosjestasjonen" på Carl Berners plass holder stengt for første gang på 45 år.
11.Er De for eller imot at våre politikere setter i gang bedrifter og holder dem i gang ved statsbidrag ?
12.Forlaget, som holder til på nordvestlandet har forøvrig gitt boken et skikkelig utstyr.
13.Gamlemor" Tina Turner holder fremdeles koken.
14.Gasoline Alley" skrevet i 1969 holder fremdeles, og varemerket" Maggie May" får publikum med i allsang som alltid.
15.Hambros glorie rakner" og" Hambros selvskryt holder ikke".
16.I et ledsagende brev beklager informasjonssjef Anette Mürer hvis trøyen ikke holder mål for finansministerens behov, og påpeker at for trange rammer dessverre gir både aktivitetsbegrensninger og pustevanskeligheter.
17.Jeg holder beundrende opp et lite knallrødt esel som er både halvt og skakt, hvis sant skal sies !
18.Jeg holder dette for å være en god vurdering av BøRyggs filosofiske gehalt.
19.Jeg holder ikke lenger ut skrikene til alle disse vesenene, jeg blir helt syk av det.
20.Jeg holder mere af Katte end af Hunde.
21.Jeg hører at Jens Thiis holder på å skrive en selvbiografi om meg" lister seg frem.
22.Kvinnene holder oppe halve himmelen", var et av formann Maos best kjente fyndord.
23.Lek" er stikkordet for datacampen, som holder til på Linderud, der Schibstedgruppen har sitt trykkeri.
24.Lillesøstra til Jon Michelet" - som Aftenposten kalte henne ifjor - holder stilen.
25.Mor, hvorfor holder du meg så hardt" er tittelen på en annen billedserie der en mor i apeskikkelse tviholder på sitt lille barn.
26.Når den desidert beste nasjonen nå holder seg borte, sier det seg selv at lekenes kvalitet forringes.
27.Når folket holder vakt, har vi den beste garanti for fred og sikkerhet.
28.Portveien 2" er en ny giv for BarneTV og et tydelig bevis på at Bjartmar Gjerde holder sine ord om at barna skal prioriteres i NRK.
29.Ruth" er et av de eldste skip i Danmark som fortsatt holder seg flytende.
30.Skal du lage et riktig dårlig bilde, holder det ikke med svart / hvitt - da må du bruke farger !", hevdet en gang Bjørn Næss, scenograf i NRK, og selv en utøvende billedkunstner.
Your last searches