Norwegian-English translation of husholdere

Translation of the word husholdere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

husholdere in English

husholdere
allmennverb housekeep, manage
More examples
1.Kommunen har aldri hatt bedre råd, den må bli flinkere til å husholdere med sine midler og trimme byråkratiet.
2.Med de budsjettrammer vi har fått av politikerne og tilskudd fra bykassen på 400 millioner kroner, er vi nødt til å husholdere fornuftig.
3.Alle tjenestene er tilnærmet gratis, slik at kundene ikke oppmuntres til å husholdere med noen av tjenestene.
4.En statsråd, hvis ansvar det er å husholdere med offentlige midler, bør si nei til statsstøtte til et karneval i Oslo.
5.Hvordan Tromsø i fremtiden skal husholdere sin økonomi for å komme i balanse, er det Buvikutvalget som skal fortelle på nyåret.
6.Kommune og fylkespolitikere er imidlertid et lojalt folkeferd som ikke skriker opp i tide og utide, og vi forstår nødvendigheten av å husholdere forsiktig med begrensede ressurser.
7.Myndighetene får husholdere med ressursene som best de kan.
8.Selvsagt skal Oslo husholdere skikkelig med sine midler.
9.Årsaken til dette har dels vært kommunens manglende evne til å husholdere med egne midler, dels statlige overføringsordninger som tiden har løpt fra.
10.For det første er det nødvendig å husholdere med ressursene for å unngå en ny ødeleggende pris og omkostningseksplosjon, som setter titusener av arbeidsplasser i fare.
Similar words

 
 

husholdere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) husholderehusholderendehusholdert
Indikative
1. Present
jeghusholderer
duhusholderer
hanhusholderer
vihusholderer
derehusholderer
dehusholderer
8. Perfect
jeghar husholdert
duhar husholdert
hanhar husholdert
vihar husholdert
derehar husholdert
dehar husholdert
2. Imperfect
jeghusholderte
duhusholderte
hanhusholderte
vihusholderte
derehusholderte
dehusholderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde husholdert
duhadde husholdert
hanhadde husholdert
vihadde husholdert
derehadde husholdert
dehadde husholdert
4a. Future
jegvil/skal husholdere
duvil/skal husholdere
hanvil/skal husholdere
vivil/skal husholdere
derevil/skal husholdere
devil/skal husholdere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha husholdert
duvil/skal ha husholdert
hanvil/skal ha husholdert
vivil/skal ha husholdert
derevil/skal ha husholdert
devil/skal ha husholdert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle husholdere
duville/skulle husholdere
hanville/skulle husholdere
viville/skulle husholdere
dereville/skulle husholdere
deville/skulle husholdere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha husholdert
duville/skulle ha husholdert
hanville/skulle ha husholdert
viville/skulle ha husholdert
dereville/skulle ha husholdert
deville/skulle ha husholdert
Imperative
Affirmative
duhusholder
viLa oss husholdere
derehusholder
Negative
duikke husholder! (husholder ikke)
dereikke husholder! (husholder ikke)
Your last searches