Norwegian-English translation of hypotetisk

Translation of the word hypotetisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hypotetisk in English

hypotetisk
mulighetadjective hypothetical
  mulighetother hypothetically
Synonyms for hypotetisk
Similar words

 
 

More examples
1.Det er et hypotetisk spørsmål foreløbig, sier generaldirektør Kjell Holler i Teledirektoratet til Aftenposten.
2.Endog om vi rent hypotetisk sier at Mondale vant gårsdagens debatt, snakker vi ikke om mer enn fem prosent på meningsmålingene.
3.Jeg uttalte meg tirsdag kveld til pressefolk om en hypotetisk situasjon, nemlig at regjeringspartienes opplegg skulle representere et brudd med Statoilkompromisset.
4.At det skulle være betenkelig med en opplæring som passer elev og lærer like meget, må vel foreløbig ligge på et rent hypotetisk plan.
5.Det blir selvfølgelig hypotetisk, men vi er ganske sikre på at han - tross sine iherdige protester - ville blitt overkjørt av NIFs medisinske og organisatoriske tyngde.
6.Det hele er et nokså hypotetisk spørsmål, og må betraktes derefter.
7.En slik hypotetisk tanke faller på sin politiske urimelighet.
8.Forfatterne er flinke til igjen og igjen å understreke hvor meget som er usikkert og hypotetisk, spesielt når det gjelder menneskehjernen.
9.Han mener videre at motivet er hypotetisk og løsrevet fra det virkelige liv.
10.I efterhånd har han riktignok understreket at det var et hypotetisk svar på et hypotetisk spørsmål.
11.Men det er som kjent et meget hypotetisk spørsmål.
12.Mork ble spurt om han ikke kunne oppnå det samme resultat uten sin sterke reaksjon, og svarte at det var et hypotetisk spørsmål.
13.På spørsmål om den gigantiske spritsmuglerligaen har gjort noe stort innhugg på markedet med sitt illegale salg, svarer Halvorsen at det må forbli et hypotetisk spørsmål.
14.Som et hypotetisk eksempel kan man tenke seg et forslag om at skiskytterne skal underordne seg Skieller Skytterforbundet.
15.Så ble det 1990, så 1989, og derefter 1987, sa Due, som regnet det for hypotetisk at et operatørskifte vil skje så sent som 1. januar 1989.
16.Utviklingen de senere år har imidlertid gjort at spørsmålet nå ikke lenger er hypotetisk, men høyst aktuelt.
17.Det er - for å si det med Trygve Brattelis ord - et hypotetisk spørsmål.
18.Det er et hypotetisk spørsmål.
19.Det er et så hypotetisk spørsmål at det umulig lar seg besvare.
20.Dette er et hypotetisk spørsmål, og jeg vil vente med å svare på det til det foreligger et konkret tilfelle, sier statssekretæren.
21.En hypotetisk situasjon at Venstre skal bli avgjørende for stortingsflertallet, sier Gro Harlem Brundtland.
22.Hva vil Arbeiderpartiet gjøre dersom de - helt hypotetisk, selvfølgelig - skulle komme til regjeringsmakten til høsten ?
23.Men detter er et hypotetisk spørsmål.
24.Saken er forøvrig helt hypotetisk foreløbig, i og med at vi ikke har fått noe indikasjoner på at det vil komme noen invitasjon til oss om å være med på noen måte, sier Jens Charles Width.
25.Spørsmålet var lite relevant og svært hypotetisk.
26.Ap.s leder fremholder at det er en hypotetisk situasjon at Venstre skal bli avgjørende for selve flertallet.
27.Bondevik mener derfor at Velsands utspill er hypotetisk, og at slike uttalelser bare kan bidra til å forvirre.
28.De tre partilederne omtaler forøvrig problemstillingen som hypotetisk.
29.Det er den mest sansynlige situasjon dersom de borgerlige taper, fremholder Ap's leder som kaller det en hypotetisk situasjon at Venstre skal bli avgjørende for selve stortings flertallet.
30.Det er en hypotetisk situasjon at Venstre skal bli avgjørende for selve stortingsflertallet.
Your last searches