Norwegian-English translation of i det frie

Translation of the word i det frie from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i det frie in English

i det frie
plassother outdoors, out of doors, outside, in open air, alfresco
Examples with translation
Det frie ord er ennå farlig i noen land.
Når hadde man opplevd den franske revolusjon, borgerne var blitt frie mennesker, de var løsrevet fra tradisjoner og kirken, de roste frihet, likhet og brorskap.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er blitt et slags tabu å trekke paralleller mellom utviklingen i det frie VestEuropa og det ufrie ØstEuropa.
2.Det er i det frie ords interesse at verket også kan foreligge i norsk sprogform.
3.Det heter videre i artikkelen at det også var røster til forsvar for Halvorsen, i det frie ords navn.
4.Men som gudskjelov snart går over i det frie og bohemaktige Chelsea.
5.På den annen side var deltagerne i det frie universitet - mellom 200 og 300 i løpet av årene - en uensartet gruppe.
6.Reaganadministrasjonen hevder at verden ikke står overfor en befolkningskrise fordi det frie markedssystemet kan forbedre verdensøkonomien slik at den kan forsørge en befolkning på 6,1 milliarder.
7.Skolen vil derfor være et prøveprosjekt for hvordan skolen i det frie Namibia vil bli.
8.Snarere tvert om, folk i borettslag opptrer like rasjonelt som deltagerne i det frie marked.
9.Den største og skjønneste dag i det frie Norges historie.
10.Men debatten i forsvarsrådet ledet frem til et konstitusjonelt vedtak som anerkjente Milorg som den fjerde forsvarsgren, og ga organisasjonen en plass i det frie Norges væpnede styrker.
11.Men i disse tider hvor pengene til dans og annen kunst deles ut med forsiktighet, må ikke de bevilgende myndigheter glemme viktigheten av kontinuitet også i det frie dansemiljøet i Norge.
Your last searches