Norwegian-English translation of i det uendelige

Translation of the word i det uendelige from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i det uendelige in English

i det uendelige
allmennother ad infinitum
Examples with translation
Den evige stillheten til disse uendelige rommene skremmer meg.
Kun to ting er uendelige, universet og menneskets dumhet, og jeg er ikke sikker på det førstnevnte.

 
 

More examples
1.Det har vært gjentatt i det uendelige hvor vanvittig det er at skatteytere med betydelige formuer, imponerende eiendommer og luksuriøs livsstandard, skal betale mindre enn vanlige lønnsmottagere til fellesforbruket, ja, i de verste tilfeller ingenting.
2.Tungsindig i det uendelige mysterium som er menneskets, ensom ved den storhet som er geniets, levde Enrico Ibsen som flyktning fra sitt værhårde fedreland.
3.Lovutkastet har imidlertid ligget i det uendelige, opplyser Lisbeth Johannessen.
4.Man har nå ventet i det uendelige på en utnevnelse i denne saken.
5.Man kan ikke skyve pukkelen på aldersfordelingskurven foran seg i det uendelige.
6.Vi er svært utålmodige og kan ikke vente i det uendelige på en løsning.
7.Alt som finnes på markedet av grønnsaker, kan brukes og kombinasjonene varieres i det uendelige.
8.Arbeidsmarkedsutdannelsen har ikke lenger mulighet for å utforme nye læreplaner i det uendelige, nye læreplaner som skal føre til hva ?
9.De fleste inneholder hovedsakelig et kornprodukt og noe søtt, men smak, form og konsistens varieres i det uendelige.
10.Det kunne ramses opp lignende eksempler nærmest i det uendelige.
11.Det må derfor ikke utsettes" i det uendelige" med lange komiteutredninger etc.
12.Det sier imidlertid seg selv at man ikke kan fortsette i det uendelige med ren motkonjunkturpolitikk.
13.Det trakk ut i det uendelige med å få tillatelse til å utføre nye hjerteforsøk.
14.Det vi imidlertid ikke synes er rimelig er at publikum skal behøve å vente i det uendelige for å få vite hva en protest går ut på og hvem det er protestert mot.
15.Disse påstander kan man diskutere frem og tilbake i det uendelige.
16.En kunde kan vel virke mer enn vanlig trumpete, - står i det uendelige før man bestemmer seg til en maoboblebukse eller et flettebånd.
17.Et bilde fra en badestrand kan varieres i det uendelige, farver og stemninger skifter og beveger seg med stor fantasi.
18.Han ga uttrykk for et intenst ønske om at det hvite mindretall i SydAfrika nå må innse at de i virkeligheten har tapt, at apartheidpolitikken ikke kan opprettholdes i det uendelige og at det ennå finnes en chanse til å skape et nytt samfunn med fredelige midler.
19.Hvem vet hvordan det hadde endt dersom hun hadde fått lov til å holde på i det uendelige ?
20.I begge tilfelle er det gjerne en utsettelse av beskatningen som finner sted, men dette kan ofte fortsette i det uendelige.
21.I det uendelige.
22.Ingen orker å leve på knekkebrød og gulrøtter i det uendelige, og så faller de av lasset, istedenfor å finne den gyldne middelvei.
23.Kjenner du ikke at linjen bare vil fortsette bortover i det uendelige...
24.Man så også svarte sirupslignende regndråper, og av verdens fremste ekspertise fikk vi vite hvordan bestråling i det uendelige vil virke.
25.Men hvis meldingen skal være aktuell når den legges frem, kan vi ikke utrede spørsmålene i det uendelige.
26.Myndighetene kan ikke fastfryse i det uendelige en gammeldags industristruktur.
27.Nu er det nettopp kommet ut en bok i Amerika, skrevet av en oberstløytnant, som forteller at Montgomery var en somlekopp som aldri kunne ta beslutninger fort nok og som forsinket freden i det uendelige.
28.Nå har teknologien overtatt det som før ble drøftet i det uendelige.
29.Nå kan streiken fortsette i det uendelige.
30.Når trenden er positiv har beslutningstageren en tendens til å se salgskurven stige i det uendelige, selv om all erfaring viser at omsetning og medgang går i bølger.
Your last searches