Norwegian-English translation of iderik

Translation of the word iderik from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

iderik in English

iderik
allmenn? inventive
Synonyms for iderik
Similar words

 
 

More examples
1.Den nødvendige redskap blir i disse dager pakket i OLkofferten, og kansje vil vi for en gangs skyld få oppleve at våre gutter har det smurningsmessige overtak på vanskelig føre, takket være at en iderik og oppfinnsom kar i Tromsø har en kompis som skal representere de norske farver i Sarajevo...
2.Det er ikke minst sånne ting som har ført til at magisteren fru Bjerke i Elisenbergveien har fått ry som en iderik kunsthandler og skjønner.
3.Finsk design blir ofte fremhevet som den mest ekspansive i Norden med adjektiver som sterk, iderik, målrettet, dristig, kompromissløs, ny og anderledes enn i de andre nordiske land.
4.Fremragende service for det reisende publikum, iderik og dynamisk ledelse, oppsiktsvekkende økonomisk resultat og stor innsats på det tekniske område.
5.GJENNOM årene har han fått merkelapper som utradisjonell, iderik, aktiv og med stor arbeidskapasitet.
6.Iderik, men ikke uten bakkekontakt.
7.Kort sagt, her mangler ikke muligheter, bobler en iderik Klaus Henning.
8.Med ham er en overmåte driftig og iderik person gått bort.
9.Men på" Story From a Stranger" hører man til gjengjeld hvilken iderik improvisator han er, uten at han stiller Charlie Haden og Billy Higgins i skyggen.
10.Utstillingen med alle sine aktiviteter for barn, blir større, enda mere uttrykksfull og iderik enn den som satte publikumsrekord på Høvikodden i Bærum ifjor.
11.Både kunne iderik ungdom få et sted å utvikle sine ideer og dertil kunne det hjelpe ungdom som går arbeidsløse til å utvikle skaperinteresse.
12.En glødende idealist, utrettelig, iderik, full av perspektiver, pragmatisme og drøm.
13.Er du kreativ, iderik og interessert i å lage underholdningsprogrammer i fjernsyn ?
14.Iderik, slagferdig, lyrisk, munter og vennesæl var særtrekk ved ham.
15.Som designer er det ikke nok å være iderik og" flink" til å tegne.
Your last searches