Norwegian-English translation of igangværende

Translation of the word igangværende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

igangværende in English

igangværende
allmenn? ongoing
Similar words

 
 

More examples
1.Eksisterende bedrifter og forretninger mener det snakkes for mye om nye tiltak og at politikerne med mange vedtak ødelegger muligheten for det igangværende.
2.Den foreløbige bevilgning til Horten Verft er å betrakte som nødvendige" tenkepenger" for at ikke igangværende virksomhet skal stanse.
3.Det er til ingen nytte om det igangværende stadig utarmes, sier redaktør Tore Strandskog i Oslo og Akershus Håndverks og Industriforening.
4.Dette er klart efter at Kirke og undervisningsdepartementet har gitt tilsagn om statsstøtte slik at elevtallet kan økes ved fem igangværende private skoler.
5.Dette er klart efterat Kirke og undervisningsdepartementet (KUD) har gitt tilsagn om statsstøtte, slik at elevtallet kan økes ved fem igangværende private skoler.
6.Han er formann i opplæringsrådet for blomsterdekoratørfaget, har vært norgesmester to ganger, oslomester tre ganger og er nå innehaver av Norges eldste igangværende blomsterbutikk, Louis Syberg Blomsterhanel i Akersgaten.
7.I dagens kronikk tar Reidar Calmeyer utgangspunkt i den igangværende realisering av endel kulturelt viktige bygg - såsom Det Norske Teatret, Nasjonalgalleriets samling av samtidskunst i Norges Banks gamle bygning og nybygg for Norges Musikkhøgskole - og stiller spørsmål om fullførelsen av vårt siden 1930 planlagte nasjonalmuseum på Bygdø.
8.Industridepartementet må inntil videre sørge for midler til drift slik at virksomheten blir holdt i gang og igangværende arbeider blir fortsatt.
9.Kroken og Rønneberg sier ellers at det igangværende prosjekt også har ført til en forbedring av beskyttelsesutstyr for de medarbeidere som arbeider med oljeimpregnering idag.
10.Like viktig kan det være å hjelpe igangværende virksomheter som har ideer til nye tiltak, men som selv ikke har tilstrekkelig kapasitet til å komme i gang.
11.Men gründerne har sterke konkurrenter i kvinner som har videreutviklet igangværende virksomhet.
12.Partiet går derfor inn for at det skal bevilges ytterligere 200 millioner kroner for at de igangværende tiltak kan opprettholdes og økes i annet halvår iår.
13.På anleggssiden vil det bli lagt vekt på å fullføre igangværende anlegg fremfor å starte nye.
14.På kort sikt skal de første større igangværende kontrakter avsluttes allerede et stykke ut på nyåret.
15.Strømmen har hatt en del kontakt med de igangværende bedriftene, og forutsatt at omleggingen ikke medfører store husleieøkninger, vil mange av dem gjerne være med på et slikt opplegg.
16.Vage løfter om mulige tilleggslån på kr. 6000, fra nyttår for allerede igangværende studenter er ingen akseptabel løsning og er dypt urettferdig overfor dem som allerede i lengre tid har slitt med dårlig økonomi.
17.Videre i denne saklige stikkordsoppsummeringen av hundrevis av forskningsprosjekter, kan vi konstatere at prosjektet er igangværende og regnes som avsluttet ved Enerstvedts død.
18.Videre må bedriften tilstilles midler for å opprettholde igangværende virksomhet, først og fremst fullførelse av oppdrag under arbeide, samt" jakt" på nye.
19.Vurderingen bør derfor konsentreres om igangværende og allerede avsluttede prosjekter.
20.Ifølge våre beregninger, er bare 162 av de foreslåtte 200 millioner kroner såkalte bundne midler som må overføres fordi det innenfor årets investeringsrammer ikke var plass til en egen budsjettpost til videreføring av igangværende prosjekter.
21.Derfor gjelder rundt halvparten av investeringsbeløpene igangværende virksomsomhet.
22.Det gjelder rundt 90 prosent av henvendelsene, mens de siste ti prosentene gjelder større, igangværende selskaper.
23.En viktig årsak til at Staten inntar en avvisende holdning til ansøkninger om ekstrabevilgninger til allerede igangværende tiltak og ordninger, er at statlige ekstrabevilgninger fortrinnsvis skal gå til oppstarting av nye tiltak.
24.Et tredje alternativ, som vil føre til at Oslo må stanse en rekke igangværende prosjekter, er å redusere overføringen av ubrukte bevilgninger fra årets budsjett til neste års.
25.Fra en igangværende messe i Sverige er det således signalisert til hovedbølet på Bryn at NEK er markedsleder på datakabel i Sverige.
26.Ifølge retningslinjene for tildeling av penger til ungdom, har ikke" smulefordelingsgruppen" anledning til å bevilge driftsstøtte til en igangværende, kommunal virksomhet.
27.Når det gjelder siste periode, påpeker Erlandsen at det reiste seg skrik da volumet av igangværende og prosjekterte sykehusbygg ble redusert.
28.Også endel av de igangværende forretningene ville sette pris på det.
29.Selskapet, som overtok igangværende hoteller, ville imidlertid ikke satse på Jessheim, og dermed ble det nye runder i regi av Selmer Furuholmen som allerede da var inne i bildet som entreprenør.
30.Selskapets likviditet er fortsatt god, og igangværende investeringer selvfinansieres.
Your last searches