Norwegian-English translation of iherdig

Translation of the word iherdig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

iherdig in English

iherdig
oppførseladjective dogged, stubborn, mulish, persistent, persevering
Synonyms for iherdig
Similar words

 
 

More examples
1.Da utvalg og råd skulle velges, prøvde vi iherdig å finne tilstrekkelig mange kvinner.
2.De norske løperne komme snart efter, men det er ikke gjort over natten å løfte norsk alpin skiidrett, sa den norske landslagstrener Curt Hoch som iherdig fulgte FISrennene både i Hemsedal og på Geilo i helgen.
3.Er det definitivt slutt på Malla nå ? spør vi Bjørn Stendal, medlem av driftsstyret og en av dem som har stått på iherdig de siste årene for å lokke publikum til stedet.
4.Helt siden 1978 har vi iherdig stått på for å forklare skiftende regjeringer og storting hvilke konsekvenser en slik uttapping av byens egne ressurser får for Oslos befolkning.
5.Men hvorfor arbeider" Traktat Nå" da så iherdig for å vinne landets yrkesgrupper for sitt krav ?
6.Vi prøver iherdig å finne nye hjem til noen friske og snille katter, forteller Irene Leifsen i Norsk liga for dyrs rettigheter.
7.Vi valgte Mysore efter iherdig leting, kan Granada Television opplyse.
8.Actinor og Dyno er blant de norske industriselskaper som de siste årene har arbeidet iherdig for å komme sterkt med i oljevirksomheten, idet de anser denne som en betydningsfull vekstfaktor i norsk næringsliv.
9.Asken virker som det mest effektive trekkpapir og suger iherdig til seg all nattduggen når lysene slukkes der nede i turistbyen Puerto del Carmen og nesten alt og alle går til to.
10.Banen representerer et levende stykke kulturhistorie, som takket være iherdig og uegenyttig innsats fra jernvanefrelste" hobbyister" overlever med litt offentlig kulturstøtte.
11.Bare Kjell Worren har iherdig slitt her hjemme med en liten, trofast lytterskare, i forsøkene på å overbevise oss norske om at fransk musikk er noe annet enn musette, Piaf og Joe Dassin som alle er døde.
12.BlomsterOla, nå i vinterhabitt, i et iherdig, men håpløst forsøk på å oppnå publisitet.
13.Boken er frukt av et iherdig gruppearbeide, men hovedforfatterne av teksten er forfatteren Paul LeerSalvesen og sogneprest Ørnulf Elseth.
14.Bygningen hadde stor verdi, ikke minst historisk, og brannmannskapene og folk fra Røde Kors Hjelpekorps arbeidet iherdig for å berge gården.
15.Bøler IF må utsette lørdagens Bølerstafett til tirsdag 1. mai. Tross iherdig arbeide i løypetraseen er det fortsatt så mye sne, is og søle at arrangøren ser seg nødsaget til å utsette.
16.Da de første shinkansene raste ivei fra Tokyo mot Osaka 1. oktober 1964, var Japan et land som iherdig satset alt på å komme seg frem.
17.Da vi hadde klappet iherdig og lenge nok efter avlutningen tok de akkurat den scenen om igjen.
18.De arbeidet iherdig, men mot Hamkams bastante forsvar var Bærum selv tilnærmet tannløse i angrep.
19.De siste femseks uker har det vært en iherdig dugnadsinnsats fra 1520 av Sameforeningens medlemmer for å få kulturhuset klart til innvielsen.
20.Den tidligere EFkommisjonær, som gikk av fra sin stilling i EFhovedkvarteret i Brussel for å kunne konsentrere seg om å bygge ut det parlamentariske samarbeide, har i alle år vært en iherdig forkjemper for en europeisk politisk union.
21.Derfor forklarer han da også, og analyserer og reflekterer og banker inn gjentagelser på en nærmest manisk iherdig måte på de 155 sidene.
22.Derfor trås det iherdig norsk i Skara.
23.Dessuten har vi i utdannelsesdemokratiserings og debattsamfunnet arbeidet iherdig for å bevisstgjøre hver eneste borger i politisk henseende, det er nasjonal plikt å følge med, delta i opinionsdannelsen og beslutningsprosessen.
24.Det 51 år gamle Donovan skaffet seg sin regjeringsstilling gjennom et iherdig arbeid for Reagans valgkampanje i New Jersey.
25.Det arbeides iherdig for å få reparert blant annet skovlhjulene slik at Mjøsas hvite svane kan settes i trafikk.
26.Det er denne timeplan som nå er fremskyndet efter iherdig press fra regjeringspartiene på fylkes og kommuneplan.
27.Det er ikke det som er tema for debatten om privatisering, selv om enkelte iherdig forsøker å skape et slikt inntrykk.
28.Det har vært arbeidet iherdig med skipsrederne Hilmar og Johan Reksten.
29.Det jobbes iherdig for å få tak i noen" hete navn" og proffrytteren Dag Erik Pedersen er klubbens forlengede arm i Italia.
30.Det var formannen i utenrikskomiteen i Stortinget, Jacob Aano, som sa at han var fristet til å betegne dette som en bevisstløs handling i en tid da man arbeider iherdig for å motvirke apartheidregimet i SydAfrika.
Your last searches