Norwegian-English translation of illusjon

Translation of the word illusjon from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

illusjon in English

illusjon
allmennnoun illusion
Synonyms for illusjon
Derived terms of illusjon
Similar words

 
 

Wiki
Illusjon kan på norsk blant annet bety - Falsk, ofte for positiv forestilling - Vrangforestilling - Optisk illusjon, det vil si et synsbedrag - Sansebedrag av andre slag - Tryllekunst.

More examples
1.Den flernasjonale fredsstyrke har aldri kunnet gi mer enn moralsk og politisk støtte, den militære støtte har vært en ren illusjon, sier han.
2.Jeg har ikke den illusjon at ressursene skulle være sikret gjennom de avtaler som å inngås mellom fiskerinasjonene.
3.Å regne med at militær overlegenhet kan bli oppnådd fra verdensrommet er en illusjon, skriver Tsjernenko.
4.At gjengivelser av vegger, dører, bord etc. har en funksjon som minner om den geometriske figurer kan ha i forestillingsløse malerier, gir også spenning - her oppstår et spill mellom illusjon og abstraksjon.
5.Da først kunne han hengi seg til farven som plan flate og formen som selvstendig form, og da fikk hans utklippsbilder en romlig illusjon som slo i stykker billedrommets begrensning og tar på en merkelig måte selve rommet i bruk.
6.De føler at hun / han ikke elsker dem lenger og at de har levd på en illusjon.
7.Den tomhet og fortvilelse som var tilbake, fylte de med drøm og illusjon, narkotika og den erotikk som er stemplet med den strenge betegnelse blodskam.
8.Dermed er begrepet" Skolen for alle" i ferd med å bli en illusjon, hevder Norsk Forbund for Hørselshemmede (NFH).
9.Det ble også gitt uttrykk for at det var en illusjon å regne med støtte til 35 stillinger.
10.Det blir en illusjon å håpe på virkelig fred og avspenning så lenge den ene supermakten er en lukket, totalitær stat.
11.Det blir for mye for hennes illusjon om kjærlighet og frihet at han vil ta den oppsparte kapital og begynne restaurant istedet.
12.Det er en illusjon å tro at alle religions og livssynsgrupper vil være tjent med ett" livssynsfag", som i utgangspunktet skal være livssynsnøytralt og i sin form kun skal være saklig orienterende.
13.Det er en illusjon å tro at forbrukerne kommer unna regningen ved at jordbruksoppgjøret i større grad dekkes over statsbudsjettet.
14.Det er en illusjon å tro at forbrukerne kommmer unna regningen ved at jordbruksoppgjøret i større grad dekkes over budsjettet.
15.Det er en illusjon å tro at kulturer lever i hermetiske glass.
16.Det er en illusjon å tro at vi kan oppleve Akropolis mens vi sitter i TVstolen og spiser potetgull.
17.Det er jo noe sludder, eller skal vi kanskje forsiktigvis si illusjon - eller overømfintlighet ?
18.Det er likevel en illusjon å tro at ikke den offentlige service i byen må bedres på en rekke områder.
19.Det er vanskelig for meg å se at det innslag GeddeDahl omtaler, var av en karakter som gjør det rimelig å bruke uttrykk som" bløffeffekt" og" fiffig illusjon".
20.Det fortvilte er at Vesten lever i den illusjon at SentralEuropa er Øst, at det ikke har noe med oss å gjøre, skriver tidligere forlagssjef i Oktober, Knut Johansen, i dagens kronikk som tar utgangspunkt i et nylig publisert essay av Milan Kundera.
21.Det tok ikke lang tid før de innså at den oppfatningen var en illusjon.
22.Dette bygger som regel på en illusjon.
23.Dette er en illusjon.
24.Efter avisens oppfatning var og ble det en illusjon å tro at Lægeforeningen kunne påtvinges noen annen avtale enn den som et enstemmig styre i Norske Kommuners Sentralforbund hadde anbefalt, og ni av landets fylkeskommuner allerede hadde godtatt.
25.En forfalskning er laget med den hensikt å vekke en illusjon om at den tilhører en annen tid, og er skapt av en annen opphavsmann enn det som er tilfellet.
26.En geometrisk figur omkring en intethet som skulle utsi alt, men som ikke gjør det, fordi livets spill stanser ved dets illusjon.
27.Fra illusjon til abstraksjon" (1951).
28.Han forsøker heller ikke å imøtegå min påstand om at foreldrenes valgfrihet i forbindelse med fosterdiagnostikk er en ren illusjon. (se 21 / 5).
29.Han hevdet at uten deltagelse fra en betydelig opposisjon, fortsatte sandinistene å manipulere hele valgprosessen, inklusive politiet, hæren, mediene og masseorganisasjonene i et forsøk på å skape en illusjon om støtte fra folket.
30.Han ser også faren for øket isolasjon og at folk foretrekker illusjon fremfor virkelighet og ønsker i den forbindelse en aktiv mediepolitikk.
Your last searches