Norwegian-English translation of immigrant

Translation of the word immigrant from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

immigrant in English

immigrant
mannnoun immigrant
  kvinnenoun immigrant
Synonyms for immigrant
Similar words

 
 

More examples
1.De kjenner ikke politikkens ABC, sier sosilogen Ilya Zemtsov, tidligere medlem av kommunistpartiet og immigrant til Israel i 1973.
2.Falasha betyr immigrant på amharisk, hovedsproget i Etiopia.
3.Gitta Stammer, en ungarsk immigrant til Brasil, har forklart at hun og hennes familie - først på grunn av uvitenhet og siden av frykt hadde latt Mengele bo på deres enkle farm utenfor Sa o Paulo i årene 1961 til 1974.
4.Sjefen er selv immigrant fra Tyskland.
5.Stanislas Janczak ble arrestert i Paris 7. januar, like efter at han hadde fått overlevert dokumenter av en polsk immigrant.
Your last searches