Norwegian-English translation of inneholde

Translation of the word inneholde from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

inneholde in English

inneholde
volumverb hold, contain
  omfatteverb embrace [formal], include, cover
Synonyms for inneholde
Anagrams of inneholde
More examples
1.Datastart" må derfor nødvendigvis inneholde sekvenser der en datamaskin kommer i søkelyset eller skjermbildet.
2.Og ved å spå at høstens bokkataloger vil inneholde norsk litteratur som både er" temmelig ukunstnerisk" og kjedelig.
3.Sendingene skal ikke inneholde reklame for egen eller annens næringsvirksomhet.
4.(New York Times) Et 3400 år gammelt skipsvrak, utenfor den sydlige delen av Tyrkia, har vist seg å inneholde en ren skatt av bronsealdergjenstander, kobber og tinnbarrer, medaljonger og perler, keramikk og gullgjenstander.
5.Blant annet vil forskriftene i sin endelige form inneholde klare krav til kledninger i rømningsveier, slik at brann ikke skal spre seg inne i rømningsveien og på den måte løpe foran folk når man forsøker å komme seg ut under en brann.
6.Er man først avskjediget fra sin stilling, synes det urimelig at man også oppebærer lønn utover en viss overgangsperiode, sa Buttedahl, som mente at folkeopinionen ofte kan inneholde en god porsjon fornuft.
7.Hva vil dere helst at pakkene skal inneholde ?
8.I vilkårene for inneværende konsesjonsperiode er det fastslått at sendingene ikke skal inneholde reklame, sier Gramstad.
9.Jeg har ikke full oversikt over hva politiet fikk med seg, men beslaget kan inneholde enkelte brev og lapper hvor det mellom linjene kan komme frem noe om sabotasjeplaner.
10.Jeg har med tilfredshet merket meg at Langtidsprogrammet vil inneholde retningslinjer for en skattereforn som vil gi startskuddet til et enklere og mer rettferdig skattesystem, sier han.
11.Programmet kan inneholde seriøs musikk, det kan være reflekterende og eftertenksomt, men trenger ikke nødvendigvis ha religiøst innhold, opplyser kulturredaktør i P2, Carl Henrik Grøndahl, til NTB.
12.Programmet må inneholde en balansert karakteristikk av den utviklede sosialismen (det stadium man nå offisielt befinner seg i) og klart beskrive de forhåpninger og endelige mål som partiet streber hen mot, sa partisjefen.
13.Sendingene vil inneholde lite politikk, desto mer om hva de unge er opptatt av, sier Oslo UHs formann, Oddbjørn Tysnes, til Aftenposten.
14.Statsstøtten til lærlingeplasser er fordoblet, 25 000 nye plasser i den videregående skole er opprettet, men i motsetning til Erling Norvik, vet jeg intet om hva statsbudsjettet skal inneholde og kan dermed ikke lekke noe om hva som skal gjøres, sa hun.
15.Svaret på det spørsmålet ville naturligvis inneholde endel graderte opplysninger.
16.Vi håpeer at en Rettedalpakke vil inneholde forslag om å øke belåningsandelen til 80 prosent for Husbanken og for kredittforeningene og overføring av en stor del av boligfinansieringen til obligasjonsmarkedet.
17.Våre eksperter understreker at vannet må inneholde en viss prosent mineralsalter, sier professor Batjurin.
18.1500 blomsterplanter omfatter den og skal inneholde absolutt all den kunnskap man kan ønske seg på området.
19.80 prosent av denne fangsten skal inneholde fisk på minst 9,5 centimeter.
20.Aftenposten har spurt representanter fra forskjellige forsknings og forskningspolitiske miljøer om hva de mener at den kommende meldingen bør ta hensyn til og inneholde.
21.AgerHanssen mente at eventuelle oljefunn i nord også vil inneholde gass, at slik gass ikke vil bli tillatt brent opp, og at en gassrørledning med tilhørende terminalanlegg derfor vil være nyttig også med tanke på utbygging av oljefunn.
22.Alt dette viser at Regjeringen er på offensiven i arbeidet for å løse påtrengende samfunnsproblemer, sa Bondevik, og pekte på at langtidsprogrammet til våren vil inneholde en langsiktig strategi for å sikre arbeide og bygge ut velferdssamfunnet.
23.Andre pølsevarer kan inneholde soya, og får da betegnelsen" blandingsprodukt".
24.Anlegget skal inneholde et hotell med 125 rom som skal utleies til Scandic Hotel, kontorer som skal utleies til Honeywell A / S, et treningssenter som skal leies av Asle P. Johansen, og en bensinstasjon som skal leies av Norsk Olje (Norol).
25.Antas å inneholde hovedsakelig olje av god kvalitet og mindre mengder gass.
26.Antas å inneholde kondensat eller lett olje samt gass i store kvanta.
27.Antydninger, formodninger og spekulasjoner om hva det vil inneholde - som er helt årvisse ved disse tider - har nå utløst en besynderlig debatt om angivelige lekkasjer.
28.At det er makt i de foldede hender, for ikke å si knyttede never, og at godt hemmeligholdte smurningsoppskrifter viser seg å inneholde de frykeligste ingredienser, er jo forsåvidt intet nytt.
29.At ingen representant skal tvinges til å stemme mot sin overbevisning, og at avstemningstema ikke samtidig skal inneholde flere spørsmål dersom en representant ønsker å si ja til det ene og nei til det andre.
30.Auksjonskatalogen, som vil inneholde over 2500 nummere, skal utgis i fire bind.
Similar words

 
 

inneholde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) inneholdeinneholdendeinneholdt
Indikative
1. Present
jeginneholder
duinneholder
haninneholder
viinneholder
dereinneholder
deinneholder
8. Perfect
jeghar inneholdt
duhar inneholdt
hanhar inneholdt
vihar inneholdt
derehar inneholdt
dehar inneholdt
2. Imperfect
jeginneholdt
duinneholdt
haninneholdt
viinneholdt
dereinneholdt
deinneholdt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde inneholdt
duhadde inneholdt
hanhadde inneholdt
vihadde inneholdt
derehadde inneholdt
dehadde inneholdt
4a. Future
jegvil/skal inneholde
duvil/skal inneholde
hanvil/skal inneholde
vivil/skal inneholde
derevil/skal inneholde
devil/skal inneholde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha inneholdt
duvil/skal ha inneholdt
hanvil/skal ha inneholdt
vivil/skal ha inneholdt
derevil/skal ha inneholdt
devil/skal ha inneholdt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle inneholde
duville/skulle inneholde
hanville/skulle inneholde
viville/skulle inneholde
dereville/skulle inneholde
deville/skulle inneholde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha inneholdt
duville/skulle ha inneholdt
hanville/skulle ha inneholdt
viville/skulle ha inneholdt
dereville/skulle ha inneholdt
deville/skulle ha inneholdt
Imperative
Affirmative
duinnehold
viLa oss inneholde
dereinnehold
Negative
duikke innehold! (innehold ikke)
dereikke innehold! (innehold ikke)
Your last searches