Norwegian-English translation of innhylle

Translation of the word innhylle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innhylle in English

innhylle
allmenn? envelop
Anagrams of innhylle
Similar words

 
 

More examples
1.HVA DAGENS diktere kommer til å innhylle sine legemer i er tilslørte hemmeligheter på forberedelsenes nåværende tidspunkt.
2.Om en atomkrig bryter ut, vil den bli efterfulgt av atomvinteren, som vil innhylle jorden i sterk kulde og gjøre den livløs og ødelagt.
3.En mer subtil måte å legge premissene for en debatt på er å innhylle egne standpunkter i langt mer tiltalende gevanter enn det de strengt tatt fortjener.
4.Men lyden lar seg ikke innhylle.
Your last searches