Norwegian-English translation of innkalle

Translation of the word innkalle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innkalle in English

innkalle
møteverb convoke, call together
  millitæriskverb draft, conscript, recruit, induct
  rettsvitenskapverb haul [informal], hale
Anagrams of innkalle
More examples
1.Det er også tilfredsstillende å registrere at Regjeringen nå vil innkalle 1000 flere vernepliktige mannskaper til førstegangstjeneste enn det som var forutsatt.
2.Dette skjer samtidig som man på Ullevål må innkalle personer med prostatalidelser helt opp mot jul. Jeg har eksempler på folk som har gått med dren i mange måneder og får innkallelse til operasjon 19. desember.
3.Selv om bileieren er høflig nok til å ringe dagen før og si ifra, klarer vi ikke å innkalle en annen bil til kontroll på så kort varsel.
4.Vi overveiet den mulighet å sende en note til Iraks myndigheter i Bagdad, men valgte en skarpere form ved å innkalle Iraks charge daffaires i Oslo, sier BullNjaa.
5.Administrerende direktør i Fiskeindustriens Landsforening, KarlWilhelm Sirkka, vil be fiskeriminister Thor Listau om å innkalle til møte i reguleringsutvalget for torskefiskeriene.
6.Arbeiderpartiet har her en egen bemerkning hvor det fastslås at hvis valget blir å unnlate å innkalle, eller redusere vernepliktstiden, vil partiet foretrekke det siste.
7.Arthur Scargill synes ikke å ville innkalle til ekstraordinært landsstyremøte, langt mindre foreslå at det nå holdes uravstemning selv om meningsmålinger tyder på at det denne gang ville bli det nødvendige 55 prosents flertall.
8.Assisterende riksmeglingsmann Reidar Webster opplyser til Aftenposten at han overveier å innkalle partene i den grafiske industri til megling tirsdag, efter at det i forrige uke oppsto brudd i forhandlingene.
9.Budstikka har også vedtatt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling inneværende år.
10.Da hadde man imidlertid allerede besluttet å innkalle til ekstraordinært møte neste onsdag for å se på saksbehandlingen.
11.Den franske regjering svarte med å innkalle Spanias ambassadør i Paris.
12.Den tyrkiske regjering reagerte straks ved å innkalle den amerikanske ambassadør i Ankara til utenriksdepartementet der han fikk overlevert en offisiell protest.
13.Departementet erklærte seg enig, og overlot så til fremmedpolitiet i Drammen å innkalle Granov.
14.Dersom diskusjonene skulle føre frem til et resultat som styret finner å kunne anbefale overfor selskapets bedriftsforsamling, har styret til hensikt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling, heter det i meldingen.
15.Det er dertil sannsynlig at USA og verdens andre ledende demokratier i 1986 vil innkalle til en ny internasjonal valutakonferanse tilsvarende den som i sin tid førte til Bretton Woodavtalen.
16.Det har vært administrasjonens oppgave å innkalle til møte med sykekomiteen, men det har den ikke gjort på to år nå - selv om vi har bedt om det.
17.Det hevdes at det kanskje er et generasjonsspørsmål om man ønsker at det skal bli åpnet adgang til i første rekke en prøveordning med åpne høringer, hvor media og interesseorganisasjoner får være tilstede og lytte til politikernes krysseksaminasjon av dem de ønsker å innkalle statsråder eller eksperter.
18.Det kan bli aktuelt å innkalle til ekstraordinært statsråd, men dette er neppe sannsynlig.
19.Det skal også tas stilling til om Norge skal innkalle en iraksk representant til den norske ambassade, eller om ambassadøren selv skal møte hos irakerne.
20.Det var kriminalsjef Arne Huuse som tok opp problemet med førstestatsadvokat Anstein Gjengedal, og det er allerede gitt beskjed til domskontoret om å slutte med å innkalle folk som venter å sone sin straff.
21.Dette har radionyhetsstaben på Marienlyst løst på en original måte, ved å innkalle tre tidligere" nyhetsjegere" som skal lage programmet.
22.Efter det Aftenposten forstår, vil byggesjefen i Bærum innkalle til et møte om saken i løpet av de nærmeste dagene.
23.Efter det Aftenposten har grunn til å tro, ble det besluttet å innkalle bedriftsforsamlingen i selskapet til et møte 14. august.
24.Efter mye frem og tilbake i Stortingets sosialkomite ble komiteen igår enig om å innkalle sosialminister Leif Arne Heløe til et møte.
25.Fordi man må være godt kjent i distriktet, er det vanskelig å innkalle ekstrahjelp til sortering av posten.
26.Foreløbig har han ikke funnet noen grunn til å innkalle partene til nytt meglingsmøte, men han vil fortløpende vurdere situasjonen.
27.Forhørsretten har plikt til å innkalle førerkortinnehaveren.
28.Formann Finn Johannessen i Nedre Haugen borettslag sier at han vil innkalle borettshaverne til ekstraordinær generalforsamling dersom Husbanken gjør alvor av truselen om tvangsauksjon.
29.Fra og med mandag vil politiet i Oslo gå til det drastiske skritt å stoppe med å innkalle domfelte personer til soning i kretsfengselet.
30.Førstkommende generalforsamling i NAL er 22. juni, men det er opp til skifteretten å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling hvor beretningen fremlegges.
Similar words

 
 

innkalle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) innkalleinnkallendeinnkalt
Indikative
1. Present
jeginnkaller
duinnkaller
haninnkaller
viinnkaller
dereinnkaller
deinnkaller
8. Perfect
jeghar innkalt
duhar innkalt
hanhar innkalt
vihar innkalt
derehar innkalt
dehar innkalt
2. Imperfect
jeginnkalte
duinnkalte
haninnkalte
viinnkalte
dereinnkalte
deinnkalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde innkalt
duhadde innkalt
hanhadde innkalt
vihadde innkalt
derehadde innkalt
dehadde innkalt
4a. Future
jegvil/skal innkalle
duvil/skal innkalle
hanvil/skal innkalle
vivil/skal innkalle
derevil/skal innkalle
devil/skal innkalle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha innkalt
duvil/skal ha innkalt
hanvil/skal ha innkalt
vivil/skal ha innkalt
derevil/skal ha innkalt
devil/skal ha innkalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle innkalle
duville/skulle innkalle
hanville/skulle innkalle
viville/skulle innkalle
dereville/skulle innkalle
deville/skulle innkalle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha innkalt
duville/skulle ha innkalt
hanville/skulle ha innkalt
viville/skulle ha innkalt
dereville/skulle ha innkalt
deville/skulle ha innkalt
Imperative
Affirmative
duinnkall
viLa oss innkalle
dereinnkall
Negative
duikke innkall! (innkall ikke)
dereikke innkall! (innkall ikke)
Your last searches