Norwegian-English translation of innkjøpspris

Translation of the word innkjøpspris from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innkjøpspris in English

innkjøpspris
allmennnoun original purchase price
  handelnoun cost price, prime cost
Similar words

 
 

More examples
1.Det kan efter hva vi forstår bli aktuelt å foreslå bilprisen senket med inntil en fjerdedel av dagens innkjøpspris.
2.En god del av forskjellen mellom innkjøpspris og produsentpris skyldes avgifter til Staten.
3.Finansministeren vil ikke følge skattedirektørens forslag om å plusse på inntekten til yrkessjåfører og firmabilbrukere 18 prosent årlig av bilens innkjøpspris.
4.I tillegg til oppskrevet verdi på 119,5 prosent, kommer bonus på en prosent, slik at innløsningsverdien blir 120,8 av innkjøpspris, opplyser Norges Bank.
5.Oppskrivningen blir på 16,38 prosent pluss en bonus på en prosent, slik at innløsningsverdien blir 117,5 prosent av innkjøpspris, opplyser Norges Bank.
6.Skipets innkjøpspris var 7,5 millioner dollar, ca. 57 millioner kroner.
7.Tomter bokføres til innkjøpspris for 50 år siden.
8.Det er nærmest syndig å tenke klær med mer enn to nuller bak i innkjøpspris.
9.Det gjelder såkalte håndrabatter, og går enkelt forklart ut på at forretninger med store innkjøp av en vare, i tillegg til lavere innkjøpspris også får levert en ekstra klatt varer av samme slag uten vederlag som belønning.
10.Landbruksdepartementet forlangte en avgift på 18 kroner pr. kilo over innkjøpspris, opprinnelig 20 kroner, slik at utsalgsprisen øket fra 13 til 22 kroner.
11.MIDT under pensjonistenes karneval med tilhørende solfest rett før påske konstaterte vi - som heldige gjester - at kommunestyret i Tinn gjorde et godt vedtak da det bestemte at Eldres Hus på Rjukan skulle få selge øl og vin - til innkjøpspris.
12.Netto renteutgifter og avskrivninger var i 1. tertial omtrent som for fjoråret, men vil for resten av året øke betydelig på grunn av anskaffelsen av passasjerskipet M / S" Braemar", som ble overtatt efter tertialets utløp til en innkjøpspris på 27 millioner dollar pluss ombyggingsutgifter på 25 millioner kroner.
13.Samtidig med spekulasjonene i markedet om Statoils nye priser, opplyste det amerikanske oljeselskapet Exxon (Esso) at det har satt ned sin innkjøpspris på råolje med en dollar til 28 dollar fatet.
14.Storbritannia har nylig redusert sin innkjøpspris med 1,25 dollar pr. fat.
Your last searches