Norwegian-English translation of innsigelse

Translation of the word innsigelse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innsigelse in English

innsigelse
allmenn? Opposition
Synonyms for innsigelse
Derived terms of innsigelse
Similar words

 
 

More examples
1.At det er svært lite sannsynlig at de rettslige avgjørelser vil påvirkes av et slikt naboskap, er ingen avgjørende innsigelse mot min frykt.
2.Domsavsigelsen innebærer at retten ikke tok hensyn til USAs innsigelse om at den ikke har noe domsmyndighet i striden mellom Nicaragua og USA som støtter motstandskreftene mot regjeringen i Managua.
3.FagerstaHaak hadde opprinnelig bedt om at deres innsigelse mot kursnoteringen skulle få oppsettende virkning, men det har ikke OsloBørs fulgt.
4.Jeg har heller ingen innsigelse mot tesen om at" Å bidra til å fremme et absolutt onde er det samme som å forskrive seg til djevelen".
5.Til å begynne med synes denne utvikling ikke å ha utløst innsigelse fra gruppens side.
6.NIF har ingen prinsipiell innsigelse mot at retten behandler denne saken, men man spør seg hvilken kompetanse retten har til å gå inn i en slik sak.
7.Da forholdet ble tatt opp i retten, benektet Kjell Sørhus Dagbladets påstander, og dette ble akseptert uten innsigelse fra partene.
8.Dommerens innsigelse er at man ikke løser kryssord med bena.
9.Kjæremålsutvalget bemerker at det ikke ble reist innsigelse mot de to sakkyndiges habilitet av de opprinnelige forsvarere i lagmannsretten.
10.Lovens mulighet for innsigelse finnes i habilitetsreglene, og i lagmannsrettssaker i utskytningsretten.
11.Teljes innsigelse mot de fremtidige parkeringsanlegg er ikke korrekt.
Your last searches