Norwegian-English translation of inntrenger

Translation of the word inntrenger from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

inntrenger in English

inntrenger
fest - mannnoun gatecrasher
  fest - kvinnenoun gatecrasher
  brudd - mannnoun burglar, housebreaker, intruder
  brudd - kvinnenoun burglar, housebreaker, intruder
  mannnoun interloper
  kvinnenoun interloper
Similar words

 
 

More examples
1.Det er umulig for en inntrenger å komme seg inn til Narvik for så å splitte landsdelen.
2.De skal ankomme et truet område før krigsutbruddet og drive såkalte avskrekkingsmanøvre i den hensikt å få en inntrenger til å tenke seg om og få det klart for seg at et væpnet angrep mot ett eller flere av landene i Europa, betyr et angrep mot dem alle.
3.Den er en krig mot folket fra en utenlandsk inntrenger, og krigen har til mål - om det overhodet finnes noen rasjonell tanke bak den.
4.Den tunge klossen er som en inntrenger, et dusinprodukt fra hvorsomhelst dumpet ned på feil klode.
5.Denne episoden er av forsvaret holdt frem som et angivelig glassklart og entydig bevis på at det har vært en inntrenger på ferde.
6.Dette er en risiko en eventuell inntrenger i våre farvann må være fullstendig klar over, og det finnes intet grunnlag til å anta at vår praksis på dette området vil endre seg i overskuelig fremtid.
7.En annen er å gi forsvaret en reell mulighet til å gripe en inntrenger.
8.Flere fartøyer og fly lette imorges i det aktuelle farvann langt inne i Karlskronas skjærgård efter eventuelle spor fra den ukjente inntrenger som forsvaret fortsatt synes overbevist om befinner seg der.
9.For to uker siden ble en annen inntrenger overrasket av prinsesse Dianas stemor, grevinne Spencer, i hennes private leilighet på familiestedet Althorp i Northamptonshire.
10.Her har de sine faste plasser, og dukker det opp en inntrenger, blir den raskt og effektivt jaget på flukt.
11.I disiplinen varsling, det mest utbredte bruksområde for hunder i Forsvaret, ble den firbente deltageren satt i løpestreng alene og skulle reagere på en inntrenger.
12.Oppdratt til forsvar har lapphunden vanskelig for å skille mellom venn og inntrenger.
13.Poenget er at styrken i løpet av få minutter kan starte jakten på en fremmed inntrenger så snart alarmen er gått.
14.Politiet kom raskt til, og den mannlige inntrenger ble pågrepet.
15.Vi vil gjerne betraktes som noe mer enn en" inntrenger" som bare har seg selv å takke for den vanskelige situasjon hun har kommet opp i.
16.Vi vil med stor besluttsomhet verne vårt territorium mot enhver inntrenger.
17.Jeg føler meg som en inntrenger i yrket og mente jeg burde trekke søknaden tilbake, for kvinner ville jo bli dyrt for statsbanene, som måtte bygge garderober m.m.
18.Vi vil bekjempe enhver inntrenger.
19.En eventuell inntrenger vil kunne bli utspurt via fjernkontroll om hva han eller hun har som oppdrag.
20.Ifølge forsvarsledelsen er dette første gangen man har klart å ta bilde av en slik inntrenger.
21.Men å ligge i forsvarsstilling for å stoppe en eventuell inntrenger er dog urealistisk.
22.President Mitterrand har beordret den franske flåten til å oppbringe enhver inntrenger i fransk interesseområde i Stillehavet og om nødvendig bruke makt for å utføre ordren.
23.Sovjet forbeholder seg retten til å ta seg av enhver" inntrenger på efterretningsoppdrag", het det.
24.Så har flaggskipet i det bergenske næringsliv Sundt på Torvalmenningen - også måttet tåle en inntrenger på sin suverene markedsplass midt i sentrum.
Your last searches