Norwegian-English translation of innvandre

Translation of the word innvandre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innvandre in English

innvandre
allmennverb immigrate
More examples
1.Kubanske myndigheter sa at ifølge avtalen vil amerikanerne la 20 000 kubanere innvandre hvert år.
2.Selvom USA holder på prinsippet om at ethvert menneske skal ha frihet til å innvandre, følger det ikke automatisk at det er fri adgang til å innvandre.
Similar words

 
 

innvandre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) innvandreinnvandrendeinnvandret
Indikative
1. Present
jeginnvandrer
duinnvandrer
haninnvandrer
viinnvandrer
dereinnvandrer
deinnvandrer
8. Perfect
jeghar innvandret
duhar innvandret
hanhar innvandret
vihar innvandret
derehar innvandret
dehar innvandret
2. Imperfect
jeginnvandret
duinnvandret
haninnvandret
viinnvandret
dereinnvandret
deinnvandret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde innvandret
duhadde innvandret
hanhadde innvandret
vihadde innvandret
derehadde innvandret
dehadde innvandret
4a. Future
jegvil/skal innvandre
duvil/skal innvandre
hanvil/skal innvandre
vivil/skal innvandre
derevil/skal innvandre
devil/skal innvandre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha innvandret
duvil/skal ha innvandret
hanvil/skal ha innvandret
vivil/skal ha innvandret
derevil/skal ha innvandret
devil/skal ha innvandret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle innvandre
duville/skulle innvandre
hanville/skulle innvandre
viville/skulle innvandre
dereville/skulle innvandre
deville/skulle innvandre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha innvandret
duville/skulle ha innvandret
hanville/skulle ha innvandret
viville/skulle ha innvandret
dereville/skulle ha innvandret
deville/skulle ha innvandret
Imperative
Affirmative
duinnvandr
viLa oss innvandre
dereinnvandr
Negative
duikke innvandr! (innvandr ikke)
dereikke innvandr! (innvandr ikke)
Your last searches