Norwegian-English translation of innvandrer

Translation of the word innvandrer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innvandrer in English

innvandrer
mannnoun immigrant
  kvinnenoun immigrant
Synonyms for innvandrer
Similar words

 
 

More examples
1.Derfor vil departementet under revisjonen av Mønsterplanen som nå er i gang, også sørge for at innvandrer og flyktningebarns interesser blir ivaretatt.
2.Hadde det stått svenske istedenfor innvandrer så hadde ingen reagert.
3.Vi synes imidlertid det er alarmerende at hver 4. innvandrer har opplevd diskriminering i form av handlinger som rammes av straffelovens bestemmelser om skadeverk og vold, sier Kirsten Eeg.
4.Barbro Bakken er sjef for Innvandrerkontoret i Oslo og er selv svensk innvandrer til Norge.
5.Den indiske ambassade uttrykker sin forbauselse over at Bains har søkt om politisk asyl all den stund han er kommet til Norge som innvandrer.
6.Den vil gi informasjon om innvandrer og flyktningebarns kulturbakgrunn og deres spesielle situasjon i Norge.
7.Denne gangen rettes søkelyset spesielt mot innvandrer og flyktningebarns situasjon, og aksjonen vil skje i samarbeide med Flyktningesekretariatet i Kommunaldepartmentet.
8.Derfor har styret nå tatt kontakt med de forskjellige innvandrer og fremmedarbeiderorganisasjonene i byen for å få til et samarbeide, sier Torill Paulsen.
9.Dermed kommer heller ikke barnets interesser, sikkerhet og velferd til uttrykk, sier Redd Barna, som mener innvandrer og flyktningebarn må sikres samme rettsvern som norske barn.
10.Dersom en innvandrer er så engasjert i svensk politikk at vedkommende vil stille til valg som riksdagsmann, må denne person se det som naturlig å søke om å bli svensk statsborger, uttaler flertallet.
11.Dertil kommer et brev fra en muslimsk innvandrer fra Pakistan i Norge til slektninger et annet sted i Norge.
12.Det er vanligvis først efter et par år at innvandreren begynner å oppleve seg som innvandrer.
13.Elsie Söderlindh begynner med å definere begrepet" innvandrer".
14.En innvandrer som føler seg diskriminert og forfulgt, kan lett svare med å bli arrogant, og på den måte frastøte folk.
15.En innvandrer vil kanskje ha større utbytte av et norskkursus med kassetter enn bare en lærebok.
16.En mann som plager kona, blir ikke bedre fordi han er innvandrer.
17.En pakistansk innvandrer og muslim ble nektet å bære hodebekledning på passfoto.
18.For den chilenske innvandrer Maria Eugenia Escobar svinger tilværelsen i disse dager mellom håp og usikkerhet.
19.Fra utvandrer til innvandrer.
20.Førstkommende onsdag skal Oslo formannskap avgjøre om Rosenhof skole fortsatt skal brukes til innvandrer og flyktningeundervisning eller om denne skal spres på flere andre eksisterende skoler.
21.Han åpnet med å fortelle at hans far var innvandrer.
22.Harinder Paul Singh Bains, en indisk innvandrer som i syv år har arbeidet som sjåfør ved den indiske ambassade i Oslo, har sluttet i sin stilling og søkt om politisk asyl i Norge.
23.Her begynte spillerne på det ene laget å" kaste" rasistiske kommentarer efter en indisk innvandrer som spilte på det andre laget.
24.Hittil har ingen innvandrer vært medlem.
25.Hun er avdelingssjef for Innvandrerkontoret i Oslo og er faktisk selv også innvandrer.
26.Hun er innvandrer og mener at rasisme skyldes folks usikkerhet.
27.I Radio Immigranten forsøker Khalid å fortelle norsk ungdom litt om hvordan det er å være innvandrer i Norge.
28.I debatten om egen religionsundervisning for barn fra forskjellige trosretninger i norsk skole er det på sin plass å se våre barns (innvandrer / flyktningeba s) situasjon i skole og samfunn i en bredere sammenheng.
29.I et intervju med Aftenposten den 3. juli, uttaler kontorsjef Øystein Sagberg i Statens Utlendingskontor at han vanskelig kan forstå at en person som har kommet til Norge som vanlig innvandrer kan ha behov for å søke om politisk asyl.
30.I år 2000 regner man med at hver syvende pensjonist i Sverige er innvandrer.
Your last searches