Norwegian-English translation of interessegruppe

Translation of the word interessegruppe from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

interessegruppe in English

interessegruppe
allmenn? interest group
Synonyms for interessegruppe

 
 

More examples
1.Vi ser det som viktig å ha en bred aksjonærbase, både fordi småaksjonærene representerer en viktig interessegruppe i seg selv, og fordi de representerer potensielle, fremtidige kunder for oss, sier Breivik.
2.ABB ser gårdeiere som en interessegruppe som benytter de muligheter som bys dem, som alle andre interessegrupper.
3.Den utløsende faktor for den interessegruppe for en skole som da ble dannet, var et foredrag som Øistein Parmann holdt i forbindelse med Steinerskoleutstillingen i Rådhuset i januar.
4.Det skal særlig dreie seg om et seriøst, verdibevisst programtilbud som ikke skal være bundet av bestemte livssyn, være knyttet til noe parti, interessegruppe eller en enkelt helhetsanskuelse.
5.Det vises til at de tre saksøkte organisasjonene har 525 000 medlemmer, og dette er en betydelig interessegruppe med stor slagkraft selv om oppfordringen bare er rettet til Oslobilister.
6.Ungdommen er ingen sterk interessegruppe.
7.Vi" er Lærere Uten Skole (LUS), en nystartet interessegruppe av nyutdannede og arbeidsledige lærere.
8.Dette er å gi en liten interessegruppe en urimelig vekt i fastsettelsen av en sentral del i vår økonomiske politikk.
9.En annen interessegruppe i distriktet ønsker enda en parkeringsplass nord for Tøyenbadet.
10.Stans arbeidet i Skuterudåsen på Modum, krever en interessegruppe av grunneiere og den lokale befolkning i kommunen i et åpent brev til Riksantikvaren.
11.Bak det nye akvarieprosjektet står også en interessegruppe bestående av Klosters rederi, SelmerSande A / S og Olav Thongruppen.
12.DETTE burde selvfølgelig også en interessegruppe som Traktat Nå være klar over, om den ønsker å bli tatt alvorlig.
13.Den kan vel å merke like gjerne oppnås ved å alliere seg med menn innen samme interessegruppe.
14.Det er mer å betrakte som en interessegruppe for næringslivet, mener han.
15.Dette, sammen med Mønsterplanens presisering av at foreldrene skal øve innflytelse i skolen, skulle legge grunnlaget for et enda større, mer meningsfylt og produktivt engasjement av foreldre som interessegruppe.
16.En interessegruppe bestående av lokale næringsdrivende ønsker for eksempel å bygge på den ledige tomten utenfor herredshuset.
17.En interessegruppe med direktør Peter T. Malling og sivilingeniør Terje Nielsen i spissen har kjøpt den åtte etasjes bygningen på Akerselvens bredd for 85 millioner kroner av Fellesbanken / Sparebanken Oslo Akershus.
18.En interessegruppe tar over for å leie lokalene ut til kontorformål.
19.Finansutvalget i Oslo har med åtte mot en stemme gått inn for at kommunen selger den ni mål store eiendommen Ladehaugen ved Sollerud for 50 millioner kroner til en interessegruppe bestående av entreprenørfirmaet Astrup Høyer, møbelprodusentene Joan Riise og J. E. Ekornes, Bik Bokgruppen, Blystadbrødrenes selskap Laly A / S og Henriksen Hotel Group.
20.Kan virkelig politikerne la seg presse av en interessegruppe i en så samfunnsmessig viktig sak ?
21.Kjøpere av det 22 000 kvadratmeter store bygget som advokat Torgny Hanisch reiste ovenfor Sannerbroen i Oslo og som Fellesbanken ble eier av efter hans konkurs, er en interessegruppe.
22.Rektor Lønning hevdet at også Den norske kirke er iferd med å utvikle seg i retning av en" interessegruppe" på linje med mange andre.
23.Skolefysioterapeutenes interessegruppe har utarbeidet en metode med farve for å markere høyden på pultene.
24.Så snart proteksjonismens ånd er ute av flasken, vil hver enkelt interessegruppe insistere på sine særkrav.
Your last searches