Norwegian-English translation of investere

Translation of the word investere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

investere in English

investere
finansverb invest
Synonyms for investere
Derived terms of investere
More examples
1.Hvorfor er det så mye mer" ansvarlig" å bruke oljeinntektene i en generell og tilfeldig overrisling gjennom skattelettelser, enn - slik Arbeiderpartiet vil til en styrt innsats på de områder det er mest fornuftig å investere, og til forskning og utvikling for å skape reelle muligheter for omstilling ?
2.A / S Industriutvikling skal investere i bedrifter som ligger i godkjente distriktsutbyggingsområder.
3.De rederier som har gjort investeringer i sine tankskip for å øke sikkerheten og redusere faren for oljesøl, taper i konkurransen med dem som har utsatt beslutningen om å investere i sikkerhet.
4.Det er meget få entreprenører som er villige til å investere i kultur.
5.Det er vanskelig å blinke ut spesielle bransjer, men vi ønsker i utgangspunktet å investere i offshorerelatert virksomhet og bedrifter med muligheter som en følge av offshoreinvesteringer.
6.Det hersker ingen som helst tvil om at det ville være særdeles god butikk for bedriften Norge å investere massivt for en effektivisering av Oslos hovedveisystem, sier trafikkdirektør Olav Søfteland i Vegdirektoratet.
7.Det som skiller vår nye plan fra de tidligere er først og fremst at man før har forsøkt å investere seg ut av problemene mot nå beinhard rasjonalisering, sier adm. direktør Per Bakken.
8.Går man i fjellet for aller første gang, er det tull å investere i fjellstøvler, fjellanorakk og annet spesialutstyr.
9.Hvilke typer bedrifter vil selskapet investere i ?
10.Hvis Norge får et varig overskudd overfor utlandet, må man ta stilling til hvordan man skal investere disse midlene.
11.Hvis man ikke kan investere mer enn 1 / 2 prosent av fondets midler i en aksje er det for lite, sier Thresher.
12.I Utgangspunktet kan det kanskje fortone seg dyrt å investere flere millioner kroner i et øvingssenter.
13.I internasjonal cementhandel kan vi tenke oss å bruke midler til nye terminaler, eventuelt også investere i cementproduksjon som et ledd i vår handel.
14.Ikke har jeg kjøpt Porsche sportsbil og ikke vil jeg investere i showbusiness.
15.Japanerne innser at de ikke ustraffet kan overskylle det europeiske marked med sine japanskproduserte varer og har derfor valgt å investere lokalt for å redusere de handelspolitiske konfliktpunkter, sies det innen franske industrikretser.
16.Jeg antar at den fremtidige virksomheten til dette fondet vil kunne være av interesse for norske selskaper som vil investere i prosjekter i Det fjerne østen, sier Elgaaen.
17.Jeg er enig i at vi burde ha satset tidligere på boligrigger, men da det var interessant hadde vi ikke midler å investere, sier Dan Sten Olsson.
18.Jeg pleier å sammenligne med hva det hadde kostet meg å investere i en hytte, og poenget for meg er at campingvognen gir meg en fleksibilitet som jeg ikke ville ha fått med en hytte.
19.Jeg synes vi har fått et meget fint senter, og er glad for at toppledelsen i selskapet har ønsket å investere så meget i vår arbeidsplass.
20.KVeksts strategi ved bare å investere i det norske marked, har bidratt til suksessen, sier børsanalytiker Peter Warren i Vogt & Vogt børsanalyser A / S.
21.Mens vi så sent som i 1980 ikke tjente penger, har vi forbedret oss langsomt og sikkert slik at vi kan investere i prosjekter som vi håper og tror skal gi vekst, sier adm. direktør Sigvard J. Kolberg med støtte av økonomidirektør Frank Y. Jacobsen og direktør Jon Giske.
22.Mest skremmende er den voksende menigløsheten de unge ser i å investere i egen fremtid.
23.NEK ønsker ikke å investere i produksjonsutstyr for denne kabeltypen fordi vi regner med at optiske fiberkabler vil overta deler av dette markedet innen fem år, sier teknisk sjef ved NEK, Geir Brunvoll.
24.Nei, vi skal i stedet investere i pasientene, slik at de får mindre behov for å komme på sykehjem, og det kan gjøres på mange måter.
25.Nettopp nå knytter det seg store forventinger til StoltNielsenrederiet, som er i full gang med å investere i fiskeoppdrett i Skottland.
26.Norske rederier gjennomgår idag en langt strengere og mer omstendigelig saksbehandling når de skal investere i utlandet enn en norsk industribedrift som skal opprette et selskap utenfor Norge, sa administrerende direktør David Vikøren blant annet.
27.Nå er det veldig lønnsomt å investere i bolig i forhold til for eksempel aksjeinvestering eller banksparing.
28.Nå ser vi endelig en mulighet til å investere i eget opptaks og redigeringsutstyr, sier Tysnes.
29.Når dette nye selskapet med full tyngde går inn i mediebransjen, er det for å investere på lang sikt.
30.Når investeringene ikke vil være større enn 140 millioner over tre år, og mulighetene for økonomisk forsvarlig drift er gode, vil det være galt å ikke investere.
Similar words

 
 

investere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) investereinvesterendeinvestert
Indikative
1. Present
jeginvesterer
duinvesterer
haninvesterer
viinvesterer
dereinvesterer
deinvesterer
8. Perfect
jeghar investert
duhar investert
hanhar investert
vihar investert
derehar investert
dehar investert
2. Imperfect
jeginvesterte
duinvesterte
haninvesterte
viinvesterte
dereinvesterte
deinvesterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde investert
duhadde investert
hanhadde investert
vihadde investert
derehadde investert
dehadde investert
4a. Future
jegvil/skal investere
duvil/skal investere
hanvil/skal investere
vivil/skal investere
derevil/skal investere
devil/skal investere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha investert
duvil/skal ha investert
hanvil/skal ha investert
vivil/skal ha investert
derevil/skal ha investert
devil/skal ha investert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle investere
duville/skulle investere
hanville/skulle investere
viville/skulle investere
dereville/skulle investere
deville/skulle investere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha investert
duville/skulle ha investert
hanville/skulle ha investert
viville/skulle ha investert
dereville/skulle ha investert
deville/skulle ha investert
Imperative
Affirmative
duinvester
viLa oss investere
dereinvester
Negative
duikke invester! (invester ikke)
dereikke invester! (invester ikke)
Your last searches