Norwegian-English translation of ionisere

Translation of the word ionisere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ionisere in English

ionisere
elektrisitetverb ionize
More examples
1.Vi baserer teknikken på å ionisere luktpartiklene ved hjelp av meget høy spenning.
Similar words

 
 

ionisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ionisereioniserendeionisert
Indikative
1. Present
jegioniserer
duioniserer
hanioniserer
viioniserer
dereioniserer
deioniserer
8. Perfect
jeghar ionisert
duhar ionisert
hanhar ionisert
vihar ionisert
derehar ionisert
dehar ionisert
2. Imperfect
jegioniserte
duioniserte
hanioniserte
viioniserte
dereioniserte
deioniserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ionisert
duhadde ionisert
hanhadde ionisert
vihadde ionisert
derehadde ionisert
dehadde ionisert
4a. Future
jegvil/skal ionisere
duvil/skal ionisere
hanvil/skal ionisere
vivil/skal ionisere
derevil/skal ionisere
devil/skal ionisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ionisert
duvil/skal ha ionisert
hanvil/skal ha ionisert
vivil/skal ha ionisert
derevil/skal ha ionisert
devil/skal ha ionisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ionisere
duville/skulle ionisere
hanville/skulle ionisere
viville/skulle ionisere
dereville/skulle ionisere
deville/skulle ionisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ionisert
duville/skulle ha ionisert
hanville/skulle ha ionisert
viville/skulle ha ionisert
dereville/skulle ha ionisert
deville/skulle ha ionisert
Imperative
Affirmative
duioniser
viLa oss ionisere
dereioniser
Negative
duikke ioniser! (ioniser ikke)
dereikke ioniser! (ioniser ikke)
Your last searches