Norwegian-English translation of ister

Translation of the word ister from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ister in English

ister
kulinarisknoun lard
Synonyms for ister
Derived terms of ister
Anagrams of ister
Similar words

 
 

Wiki
Ister (av norrønt istr) er innvollsfett, spesielt fettet rundt nyrene. Ister er mettet fett. Ister brukes blant annet til å fremstille talg.

More examples
1.Bare en liten håndfull av Erling Falks" Mot Dag"ister står igjen med sin barnetro og kommenterer norsk politikk fra sidelinjen.
2.Hun var en av de tre final ister.
3.Vern om demokrati og rettssikkerhet sto for eksempel som det mest aktuelle for Høyre da ikke bare Trygve Bulls" Mot Dag"ister, men også store deler av Det norske Arbeiderparti vendte ryggen til vårt parlamentariske demokrati, og sloss for" proletariatets diktatur".
Your last searches