Norwegian-English translation of ja

Translation of the word ja from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ja in English

ja
allmennother yes
  interjeksjonother aye, yea [arch.]
Synonyms for ja
Similar words

 
 

Wiki
Ja er et ord i det norske språk som ofte klassifiseres som en interjeksjon eller et adverb. «Ja» indikerer enighet og er det motsatte av «nei». «Ja» er beslektet med «jo», «tja» og synonymt med «ok», «greit».

More examples
1.(Ja, dypt i mitt hjerte tror jeg at vi skal vinne frem - en dag !)
2.Alle som tror på Høyres samarbeidsvilje og ønsker en fortsatt ikkesosialistisk regjering venter at partiet sier ja til et opplegg for den størst mulige utnyttelse av de tre regjeringspartienes samlede velgermasse.
3.Det gjelder alle hjemme også", la han til," Ja, samme hvor dere er".
4.Det har vært gjentatt i det uendelige hvor vanvittig det er at skatteytere med betydelige formuer, imponerende eiendommer og luksuriøs livsstandard, skal betale mindre enn vanlige lønnsmottagere til fellesforbruket, ja, i de verste tilfeller ingenting.
5.Det virket som om de hatet alt i naturen - skogenes liv, deres fugler og dyr, gresset i lysningene, vannet, jordsmonnet ja, selve luften de pustet i.
6.Dette virker på meg uhyre udemokratisk, ja, det virker nærmest folkedemokratisk, for å bruke dette superord som anvendes i land hvor det uopplyste pampeveldet virkelig er satt i sitt trege og umenneskelige system.
7.En serie pengespill eksisterer allerede, og det er ikke lett å forstå hvordan innføringen av Lotto skulle gjøre vår syndefulle verden synderlig verre." - Ja, det eksisterer allerede en serie pengespill, men er det et avgjørende argument for å innføre enda ett ?
8.Hele 75 prosent svarte ja, mot 21 pst. nei og fire pst." vet ikke".
9.Hvis vi ser bort fra alle andre aspekter av striden - ja !
10.I min oversettelse har jeg beflittet meg på å gi et rent og klart tysk, og det har ofte hendt at jeg har brukt fjorten dager, ja, tre og fire uker på å lete og spørre efter ett eneste ord, av og til uten å finne det likevel.
11.Idag er det meg ett fett, ja.
12.Ja", svarde den anden," og jeg er en fattig Mand, alt mit Guldstøv er gaaet tabt".
13.Ja", synes mange å mene.
14.Ja".
15.Ja," sa en," om menneskerasen sier ihvertfall jeg : fy fasen !
16.Ja," sa han.
17.Ja, de penga, er til bekymring for fattig og rik...
18.Ja, denne venstrelina.
19.Ja, det bør den også være.
20.Ja, det er det", er Dørums kommentar.
21.Ja, det er det nok ikke så lett for mange unge å gi noe skikkelig svar på mens de stadig hører om arbeidsledighet og problemer med å få noe å gjøre i det hele tatt.
22.Ja, det er i høyeste grad aktuelt å forsvare sin identitet, fordi det er det beste forsvar mot rasist iske ideer !
23.Ja, det lå vestover havet, også for kvinnesakskvinnen Aasta Hansteen.
24.Ja, det var faktisk for se disse vi spanderte 6000 kroner i busspenger - men hvor mange var det som hadde" et godt praktisk opplegg" ?
25.Ja, det var fælt".
26.Ja, det var nye toner, men det er ingen skam å snu.
27.Ja, dypt i mitt hjerte tror jeg at vi skal vinne frem - en dag !
28.Ja, for ellers hadde ingen reagert !
29.Ja, gamle samboere ser ut til å bli som nye...
30.Ja, har du lyst til å møte henne ?
Your last searches
ja