Norwegian-English translation of jakte

Translation of the word jakte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jakte in English

jakte
allmennverb hunt, go hunting, close down
Synonyms for jakte
Examples with translation
Han liker å jakte.
More examples
1.De Braak" var opprinnelig nederlandsk, men ble i 1795 kapret av britene og gitt i oppdrag å jakte på skuter fra land som var allierte med Napoleon.
2.Hver eneste gang jeg har vært i New York for å jakte på Reksten, har jeg hatt sosialt samkvem med Arne Treholt.
3.Det er irriterende å måtte bruke verdifulle ressurser på å jakte på norske fiskefartøyer.
4.Hva synes De så om forvaltningen av viltbestanden, De som er så glad i å jakte ?
5.Jeg har ingen betenkeligheter ved å jakte sammen med min sønn, så rolig og motivert som han er for oppgaven, sier Skjemstad.
6.Andre arter kan igjen jakte på små organismcr og organisk materiale, mens en tredje gruppe graver seg gjennom sedimentet og rett og slett sluker det.
7.Bare i tidsrommet fra 10. september til 31. januar er det tillatt å jakte på fuglen i alle fylker unntatt Rogaland.
8.Breviktrioen hadde akkurat passert den franske båten på lensen og rundet som nr. 3 for å jakte på amerikaneren og gullet.
9.De hadde tenkt seg opp i fjellsidene langs sjøen for å jakte rovdyr.
10.De må jakte på sneen andre steder.
11.Den går gjerne i tett krattskog hvor den føler seg tryggest, også ofte langs bekkefar for å jakte efter mus.
12.Der han ihøst hadde en kvote på 13 dyr sammen med en god venn og jaktkamerat, og slipper å nøye seg med de fattigslige tre kiloene som Bondelaget og Regjeringen lar oss almindelige forbrukere jakte på over grensen.
13.Dermed nærmer stammen seg en slik størrelse at man kan begynne å jakte på gjessene.
14.Det siste man ser av Swann i Schlöndorffs film er at han - gråhåret, dødssyk og far til en nesten voksen datter med Odette - vandrer i Tuileriehaven sammen med sin gamle venn baron Charlus, som er født inn i de høyadelige miljøer, men bruker mesteparten av sin tid til å jakte på unge gutter.
15.Efter at myndighetene i 1978 opphevet mange av de reguleringer som til da hadde styrt næringen, har de ulike selskapene langt mer aggresivt kunne jakte på last og sette sine priser.
16.En av de første helgene i desember skal en kjempemessig manngard ut å jakte på ulvestammen som holder til i grensetraktene mellom SørNorge og SørSverige, melder Fremtiden.
17.Fartøyene er utviklet til å jakte på andre skip og ubåter, og er blant annet utstyrt med antiubåtraketter med en rekkevidde på 25 kilometer.
18.Finansdepartementet har foreløbig ikke plukket ut personer med juridisk og regnskapsmessig ekspertise som skal" jakte" på eventuelle skjulte Anders Jahreformuer i utlandet.
19.Han hadde ingen utdannelse som gikk på disse ressursene, ei heller spesiell interesse av å jakte eller fiske selv.
20.Han sa videre at man også må jakte efter andre nedskjæringsmuligheter.
21.Länsstyrelsen er interessert i å gi fellingstillatelse, fordi den regner med at befolkningen lettere vil akseptere et rovdyr man kan jakte på.
22.Men jeg er fortsatt langt fra bra, og blir neppe bedre heller, eftersom jeg må jakte på et uttagningsresultat istedenfor å holde meg i ro og pleie skaden, sier Per Erling.
23.Men selv om det blir utstedt fellingstillatelse må man trolig vente til snøen kommer før man kan jakte på dyrene.
24.Meningen var at jeg skulle jakte i den slake østhellingen av Albasvarri, men nå hadde jeg fått annet å tenke på.
25.Norske myndigheter vil undersøke om dette selskapet har forbindelser med nettopp Continental Trust dersom man skal jakte på en skjult Jahreformue.
26.Og han påsto påfal lende hårdnakket at Fredriksen ikke pleide å jakte i de traktene.
27.Og vil de fortsette jakten, kan de jo bare jakte på sommeren....
28.PÅ litt lengre sikt er likevel det militære marked det mest interessante, mener engelskmennene, og illustrerer det ved å antyde at den svenske marine om noen år kanskje vil jakte på ubåter i sin skjærgård fra luftskip.
29.Selenes fredløse tilværelse hadde nå gjort dem meget sky, og de var vanskelige å jakte på.
30.Sterke ønsker fra jegerhold i Østfold og Vestfold om å få jakte på overvintrende lomvi i Skagerrak, vil neppe få tilslutning i direktoratet.
Similar words

 
 

jakte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) jaktejaktendejaktet
Indikative
1. Present
jegjakter
dujakter
hanjakter
vijakter
derejakter
dejakter
8. Perfect
jeghar jaktet
duhar jaktet
hanhar jaktet
vihar jaktet
derehar jaktet
dehar jaktet
2. Imperfect
jegjaktet
dujaktet
hanjaktet
vijaktet
derejaktet
dejaktet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde jaktet
duhadde jaktet
hanhadde jaktet
vihadde jaktet
derehadde jaktet
dehadde jaktet
4a. Future
jegvil/skal jakte
duvil/skal jakte
hanvil/skal jakte
vivil/skal jakte
derevil/skal jakte
devil/skal jakte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha jaktet
duvil/skal ha jaktet
hanvil/skal ha jaktet
vivil/skal ha jaktet
derevil/skal ha jaktet
devil/skal ha jaktet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle jakte
duville/skulle jakte
hanville/skulle jakte
viville/skulle jakte
dereville/skulle jakte
deville/skulle jakte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha jaktet
duville/skulle ha jaktet
hanville/skulle ha jaktet
viville/skulle ha jaktet
dereville/skulle ha jaktet
deville/skulle ha jaktet
Imperative
Affirmative
dujakt
viLa oss jakte
derejakt
Negative
duikke jakt! (jakt ikke)
dereikke jakt! (jakt ikke)
Your last searches