Norwegian-English translation of jammer

Translation of the word jammer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jammer in English

jammer
allmenn? jammer
Synonyms for jammer
Similar words

 
 

More examples
1.Hyl og jammer hørtes fra sjøen omkring Dyna da Ferieklubben arrangerte årets siste dykkertur.
2.All denne jammer skal ikke beskrives her.
3.Denne virksomheten forårsaker et stadig spetakkel, og klynk og jammer kan høres fra kjelleren til alle døgnets tider.
4.Heller ikke skal dette være et utplukk av vanlig jammer over anmeldernes uformuenhet sett med offerets øyne og følgelig ytterst subjektivt, nesten emosjonelt.
5.Mang en hotellvert har måttet se et nytt kommunestyre" ta" skjenkebevillingen, og så er det blitt jammer og tapte kroner og leserbrev i lokalavisen.
6.Men det er så mangt ; det henfarne OL er langtifra alt selv om mandagsavisenes jammer trolig gikk over min egen.
7.De spilte på konserter, i Sjømannskirken og på jammer.
Your last searches