Norwegian-English translation of jobber

Translation of the word jobber from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jobber in English

jobber
jobb - mannnoun worker
Synonyms for jobber
Examples with translation
Jeg jobber til og med på søndag.
Tom har hatt åtte jobber på ti år.
Min far, som nå jobber i USA skrev et brev til oss forrige uke.
Broren min jobber i Frankrike.
Tom jobber nattskift.
Tom jobber kveldsskift.
Tom jobber fra ni til fem.
Tom jobber fra tidlig på morgenen til sent på kvelden hver dag.
Tom jobber for en handelsforretning i Boston.
Tom jobber for et stort firma.
Han jobber i bank.
Hva jobber du med?
Da hun var i Los Angeles hadde hun minst seks ulike jobber.
Du jobber for hardt.
Han jobber for en bank.
Jeg jobber for et rederi.
Vi jobber aldri på søndag.
Jeg jobber i Tokyo nå.
Hva kaller du en kvinne som jobber som en mann? En lat kvinne.
Jeg vil gjerne stille deg noen spørsmål om noen av personene som jobber for deg.
Similar words

 
 

More examples
1.Du bør ikke prøve deg på noe, for jeg vet hvor du jobber !
2.Fremmed arbeidere" sier vi i Norge om de av våre arbeidskamerater som er kommet fra andre land, og som oftest får ta de dårligste og lavest betalte jobber.
3.I Dagbladet jobber mange radikale og hyggelige journalister.
4.Jeg lever bra, men jobber over 70 timer i uken - begynner ved midnatt.
5.Josie" tok high schooleksamen i 1981, men måtte da ta tilfeldige jobber for å hjelpe familien og spare penger til videre utdannelse.
6.Til syvende og sist," understreker Nationen," blir det et økonomisk spørsmål hvor mye staten har råd til å sette inn i mer eller mindre fiktive jobber i kommuneregi.
7.Alle jobber er forskjellige.
8.Arbeidsetatens utsendte har på sine besøksrunder kommet på sporet av et stort antall" ledige" jobber og lærlingeplasser.
9.Banemannskapene jobber så svetten siler.
10.Bare å komme ut på Filipstadveien kan i den verste rushtrafikken ta nesten et kvarter, forteller Hansen, mens han jobber seg gjennom byen med et nytt lass med betong.
11.Både i Kr. F. og andre partier sitter stortingskandidater i jobber det kan være vanskelig å eksponere seg i.
12.De fleste som jobber på dette felt har sterke verdistandpunkter som uunngåelig får innvirkning på det arbeide som utføres.
13.De jobber politisk for andre nasjoner enn Deres egen ? spurte Peter Jackson.
14.De som jobber på gulvet, kan føle meningsløshet i jobben, at de blir styrt og ikke får muligheter til å bruke sine evner.
15.Denne langvarige tilknytningen til Norge gjør at vi som jobber her, ser på selskapet som en integrert del av norsk næringsliv og det norske samfunn forøvrig, sier direktør Øystein Dahle i Esso Norway.
16.Denne saken er en personlig belastning for alle oss som jobber her.
17.Dere inngikk en avtale da dere tok imot plass på skolen her, og denne avtalen innebærer at dere jobber på skolen - men også hjemme med for og efterarbeide.
18.Derfor jobber vi også med integrering av de forskjellige gruppene i lokalmiljøet.
19.Det at jeg er avhengig av å" pleie meg selv", tror jeg ikke gjør meg mer egoorientert enn folk med andre jobber.
20.Det blir ikke forskjell på skole og fritid når du jobber med klær, det opptar deg bestandig, sier Eva som også er fritidsleder i klubben.
21.Det er en sak vi jobber med, sier personalsjef Ole Jacob Østberg i Braathen til Aftenposten.
22.Det er ikke riktig, som det ofte blir hevdet, at servicenæringene vesentlig består av ufaglærte og dårlig betalte jobber.
23.Det er liksom her jeg jobber, sier Øystein.
24.Det er min ide, tilstår Jan Yngvar Jørgensen som allerede har lagt seg i hardtrening ved å sykle de syv milene tur / retur Framnes Mek. i Sandefjord hvor han jobber som ingeniør når han ikke klekker ut ville ideer.
25.Det er min kone som bruker den, og nå som hun ikke lenger jobber, er det ikke noen grunn til å beholde den.
26.Det er stort sett bare folk fra nærmeste område som jobber her, vi har mye deltidsarbeide.
27.Det tok litt tid før jeg kom i gang, hadde andre jobber før, blant annet i den kooperative landsforening.
28.Det vesentlige for oss har vært rimelighetsbetraktninger, blant annet hensynet til de som jobber på et lag og som blir lidende ved stort fravær fra enkelte.
29.Det vi jobber mest med for øyeblikket er å undersøke mulighetene for om Pål kan tilbys fast arbeide i Hamar eller i omegn, sier fotballformannen i Hamkam, Jan Stensrud.
30.Dette er noe vi jobber med i det internasjonale flysikkerhetsarbeide idag.
Your last searches