Norwegian-English translation of jordisk

Translation of the word jordisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jordisk in English

jordisk
allmennadjective earthly, terrestrial
  verdsligadjective mundane, worldly
Synonyms for jordisk
Derived terms of jordisk
Similar words

 
 

More examples
1.Virkeligheten er ikke lenger delt i to - en dennesidig og en hinsidig del, en jordisk og en himmelsk, en profan og en hellig del.
2.som sendte ut sine opprørsparoler fra sitt franske eksil - en dag skulle bli fremstilt som en efterfølger av den" forsvunne 12. imam", som ifølge den shiittiske myten forener guddommelig og jordisk makt.
3.At vår bevissthet tar bolig i et nytt jordisk hylster efter den legemlige død.
4.Dette kan meget vel få en til å tro at Magritte kjenner den pulserende rytme som gjennomsyrer og gjennomstrømmer alt jordisk fysisk og psykisk liv.
5.En middag i hyggelig selskap representerte toppmålet av jordisk lykke for Doktoren.
6.Eremittmunken med sine fromhetsøvelser er nok i en annen verden, enser ingen jordisk kiming, vører ingen slags trafikk der han ligger vendt mot det allerhelligste.
7.Han inndelte historien i tre tidsaldre - Faderens, Sønnens og Den hellige ånds tidsalder hvorav den tredje, fremtidige, skulle bli et jordisk lykkerike for de fromme.
8.Men da disse betraktninger nødvendigvis måtte springe ut fra samtidens livsanskuelse og uttrykkes i aktuelt forståelig sprog, må de være så jordisk preget at de ikke kan være en evig uforanderlig guddommelighet.
9.Muslimene betrakter således Koranen som Guds ord - en jordisk reproduksjon av en evig, himmelsk original.
10.Selv har han det mer jordisk behagelig i sin bod på et av de åtte symbolske hjørnene.
11.Skyldbetynget bommer han seg gjennom et jordisk purgatorium.
12.Suzannah Hamilton er en jordisk Julia, en kontrast til de hjernevaskede.
13.Virkeligheten er ikke lenger delt i to - i en dennesidig og en hinsidig del, en jordisk og en himmelsk, en profan og en hellig del.
14.Den handler mer jordisk om diskoskasteren Ricky Bruchs forgjeves forsøk på å kvalifisere seg til fjorårets olympiske leker i Los Angeles, 43 år gammel.
15.Denne tanke hører naturligvis helst hjemme i en hierarkisk samfunnsbygning der keiseren var enehersker og både jordisk og himmelsk overhode.
16.Det er dette Paven kaller" en illusorisk jordisk frigjøring".
17.Det vil føre til en illusorisk jordisk frigjøring uten rot i en katolsk forståelse av mennesket.
18.Et amerikansk firma, drevet av en tidligere astronaut, vil allerede neste år kunne tilby billetter til himmelen som alternativ til jordisk begravelse.
19.Formuestallene viser også at kommunes befolkning har rikelig med jordisk gods.
20.Fremfor alt har dette rammet de mange teologer og prester i LatinAmerika som har fremmet en såkalt" frigjøringsteologi" som med utgangspunkt i en oppfatning om at kirken først og fremst må tale de fattiges og undertryktes sak, har sluttet seg til eller støttet kampen mot jordisk urett, iblant også med voldsbruk som anerkjent middel.
21.Innbruddstyvene som forleden besøkte Ås, oppnådde kanskje ikke så stort jordisk utbytte.
22.Jordisk lykke på Den himmelske freds plass !
23.Reversmotivet for den neste medaljen er ikke nevnt, men her har også tysk kunst mange eksempler, både på himmelsk og mer jordisk musikk.
Your last searches