Norwegian-English translation of jordmor

Translation of the word jordmor from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jordmor in English

jordmor
medisin - kvinnenoun midwife
Derived terms of jordmor
Similar words

 
 

Wiki
Jordmor er en helseprofesjon. Jordmødre er sykepleiere med toårig spesialutdannelse. De arbeider vanligvis ved fødeavdelinger på sykehus og bistår med fødselshjelp, svangerskapskontroll og oppfølging av mor og barn.

More examples
1.Første ledd utelukker ikke at lege, fysioterapeut eller jordmor kan drive privat praksis uten avtale med kommunen.
2.De gamle distriktsjordmødrene er nå utradert av den nye helseloven, betyr ikke det at mange bygder må greie seg uten jordmor ?
3.Den første tiden efter utdannelsen var jeg omflakkende jordmor og assisterte ambassadørfruer som skulle føde.
4.Det begynte med en jubileumsbok for Innherad Sykehus, og en jordmor der syntes den var god og visste at Den Norske Jordmorforening satt inne med endel stoff som man gjerne ville lage en bok av.
5.Hva betyr egentlig det merkelige navnet" jordmor" ?
6.Svangerskapskontrollen skal være en god opplevelse, sier den glødende jordmor.
7.Den proposisjon som hun selv var med å fremme, fastslo bl.a. at Arbeiderpartiets lovforslag" utelukker ikke at en lege, fysioterapeut eller jordmor kan drive privat praksis uten avtale med kommunen.
8.Dersom fødselen har skjedd uten at lege eller jordmor har vært tilstede, skal imidlertid barnets øyne dryppes av den lege / jordmor som først kommer i kontakt med barnet.
9.Det er fint å overvåke den fødende ved hjelp av teknikk, men det kan aldri erstatte fødselshjelperens varme og trygge hender, sier jordmor Inger Eide Haugen.
10.Det gjelder altså ditt lovforslag:loven utelukker ikke at en lege, fysioterapeut eller jordmor kan drive privat praksis uten avtale med kommunen.
11.Det var særlig behovet for en jordmor i full stilling som sto sentralt i debatten, og ett av momentene var at det ikke ville koste kommunen noe å ansette jordmor i full stilling.
12.Eksemplet virker søkt fordi en slik begrensning er urealistisk når det bare er en jordmor i bygda.
13.En barnelege pr. barn, tre fødselsleger, og en jordmor, var klar for å transportere barna fra fødeavdelingen til barneavdelingen.
14.En høyreist jordmor fra Sudan vet alt som er verdt å vite om fødsler.
15.En prost, en jordmor, seks mødre og ni" tunnelbarn" foran tunnelen de kom ut fra for 40 år siden.
16.For en måned siden hadde konfirmantene besøk av en jordmor, en nybakt mor og hennes lille barn på to uker.
17.For en måneds tid siden fikk vi for eksempel besøk av en jordmor, en nybakt mor og hennes lille barn på to uker.
18.Hovedregelen er fortsatt at lege eller jordmor som har vært tilstede under fødselen omgående skal dryppe barnets øyne med lapis.
19.Hun er fedt i Calcutta og oppvokst i London og er jøde som Torbjørn, utdannet sykepleier og jordmor.
20.Hun er glødende opptatt av sitt yrke, og har som den første jordmor i Norge skrevet bok om svangerskap, fødsel og barseltid.
21.I bakgrunnen jordmor Arnhild Kleiven.
22.Idag er det bare en jordmor på hver vakt.
23.Ifølge et rundskriv som Helsedirektoratet nå sender ut til landets leger, jordmødre og annet helsepersonell, kan drypping nå unnlates dersom barnet er under daglig tilsyn av lege eller jordmor de første femseks dagene efter fødselen.
24.Ingeborg Gram, 82, bor fortsatt i huset hvor fødeklinikken engang var, og ser med stor glede tilbake på årene som jordmor.
25.Inger Eide Haugen er jordmor og har skrevet lærebok for sykepleiestudenter og andre interesserte om svangerskap, fødsel og barseltid.
26.Inger Eide Haugen har vært jordmor for over 1 000 barn, først ved Bærum sykehus, siden på Hamar.
27.Jeg er dessverre hverken lege, økonom eller jordmor.
28.Jeg fikk med meg en jordmor, og satte i gang med å hjelpe Osloborgere og folk fra bygdene med fødselen og barnestellet den første tiden, forteller Ingeborg Gram.
29.Jordmor Bjørg Fløttum var med og tok imor Norges første prøverørsbarn.
30.Jordmor Bjørg Stenbæk tok imot gutten og bekrefter at det hele gikk fint for seg.
Your last searches