Norwegian-English translation of kåthet

Translation of the word kåthet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kåthet in English

kåthet
allmenn? mare
Synonyms for kåthet
Similar words

 
 

More examples
1.Ble advarselen tolket i retning av kåthet og elskov, ville bærene opplagt blitt riktig så populære.
2.I Kr.f. er det trolig at Bondeviks oppriktige bekymring som vanlig vil beseire Kristiansens opportunistiske kåthet, mens Johan J. Jakobsen i Sp. har sendt få og uklare signaler.
3.Så meget av ungdommens kåthet og alderens tyngde har Toralv Maurstad at han kan springe som en foss og grunne som et tjern i sin egen trollskog.
4.Så rikt fasettert er denne rollen, og så meget av ungdommens kåthet og alderens tyngde har Toralv Maurstad, at han kan springe som en foss og grunne som et tjern i sin egen trollskog.
Your last searches