Norwegian-English translation of kabinett

Translation of the word kabinett from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kabinett in English

kabinett
politikknoun cabinet
Similar words

 
 

Wiki
Et kabinett er en forsamling av fremstående medlemmer av en regjering. I noen land, f.eks. Norge, brukes betegnelser som statsråd eller lignende. I noen land, særlig land med parlamentarisme, er det kabinettet som samlet bestemmer regjeringens politiske mål og retning, spesielt med tanke på lovgivning vedtatt av parlamentet.

More examples
1.Endelig er det strid om hvilken myndighet som skal gis til et" indre kabinett" som efter planen skal opprettes, og som skal behandle alle viktige saker i regjeringen.
2.Endringen fra kabinett til forheng ble vurdert som så liten at det ikke var nødvendig med fornyet godkjennelse av helsemyndighetene.
3.Goldwaters utspill kom dagen efter at Reagan ga sitt kabinett beskjed om å skjære ned utgiftene på andre poster med totalt 34 milliarder dollar for kommende budsjett.
4.Helsedirektøren på sin side støtter seg på et notat utarbeidet av Sentralrådet for narkotikaproblemer, som igjen bygger på opplysninger om" Patriarken" gitt av den franske sosialministers kabinett, avdelingen for kamp mot narkotika.
5.I innerste kabinett stiller den japanske grafikeren Kazumi Hiasa ut en liten avdeling metalltrykk på vegger med en usunn rødfarve som ikke skal hjelpe bildene.
6.I private samtaler har hun ikke lagt skjul på at hun eventuelt kunne tenke seg å fortsette i Reagans kabinett.
7.Man har studert det vanlige, kontinentaleuropeiske mønster med et eget indre kabinett, men sluttresultatet er altså blitt en organisasjonsform som er tillempet norske behov og krav.
8.Mest kjent er Allan Hendrickse, som har vært president i sin kirke, og som nå er blitt minister uten portefølje i landets nye kabinett, der han representerer det" farvede" arbeiderparti.
9.Torsdag skal hennes kabinett drøfte en eventuell utsettelse av britenes budsjettbidrag.
10.Ved å beholde en rekke av tungvekterne fra Trudeauadministrasjonen i sitt nye kabinett, signaliserte pragmatikeren Turner at han i første omgang har latt hensynet til partiets enhet veie tyngre enn fristelsen til å ta et dramatisk brudd med fortiden.
11.Av andre særskilte bidrag er Børre Larsens skulptur" Nattens dag", som fyller et lite og mørkt kabinett.
12.Dagen iforveien orienterte Regjeringens" indre kabinett" et engere utvalg av pressefolk.
13.Den er oversendt til den amerikanske regjering, som senere har stilt den til rådighet for Israel, hvor den onsdag forelå på et møte i regjeringens" indre kabinett".
14.Den israelske regjerings indre kabinett kommer idag sammen for å drøfte resultatene av gårsdagens angrep mot hovedkvarteret til Den palestinske frigjøringsorganisasjon (PLO) i Tunisia, som skal ha kostet minst 60 menneskeliv.
15.Denne kritikk kom imidlertid ikke til uttrykk under et møte i det 10 mann sterke" indre kabinett" onsdag, da utenriksminister Shamir gjorde det klart at han ikke hadde noen innvendinger mot statsministerens fremgangsmåte.
16.Det britiske kabinett skal trolig drøfte planene igjen idag, og det virker som om energiminister Peter Walker allerede har vunnet et nappetak om British Gas Corporations (BGCs) fremtid med den mektige finansminister Nigel Lawson.
17.Det er derfor ikke usannsynlig at svaret kan komme til uken, muligens efter kabinettmøtet torsdag, hvis saken blir forelagt et samlet kabinett.
18.Det israelske" indre kabinett" som består av ti statsråder, skal i løpet av denne uken drøfte det fremtidige samarbeid med den sydlibanesiske hær.
19.Det røde kabinett, Havesalen, Spisestuen, Fruens kabinett og endelig Kongeværelset med en burgundersilket himmelseng.
20.En studie til Christian Krohgs annet store sosiale protestverk der fattigkoner og unger kjemper for tilværelsen under matutdeling ved Kirkeristen, lyser med koloristiske kvaliteter i et kabinett.
21.Israelere flest ser imidlertid en klar sammenheng, og dette kom også til uttrykk under et møte i regjeringens indre kabinett søndag kveld der denne saken ble drøftet.
22.Israels" indre kabinett", som omfatter 10 av de 25 regjeringsmedlemmene, kom onsdag sammen for å drøfte mulige alternativer til en gjenopptagelse av forhandlingene - det vil i praksis si ensidige, israelske tiltak.
23.Lignende forslag ble reist på et møte i regjeringens indre kabinett onsdag da en av Likuds forgrunnfigurer, handels og industriminister Ariel Sharon, fremholdt at øket jødisk bosetting skulle anvendes som et svar på terror.
24.Listen er overlevert fra den jordanske regjering til USA, som i sin tur har sendt den videre til Israel, hvor den ble fremlagt på et møte i regjeringens" indre kabinett" igår.
25.Men uten reklame - intet TV2, fremholder statsminister Poul Schlüters kabinett.
26.På et møte onsdag i Israels" indre kabinett", som består av fem statsråder fra arbeiderpartiet og fem fra Likud, var de sistnevnte ikke villige til å gå med på Mubaraks kompromiss.
27.Regjeringens beslutning ble truffet i en telefonisk avstemning efterat det såkalte indre kabinett, som består av 10 statsråder, tidligere på dagen hadde drøftet saken uten å være kommet til noe resultat.
28.Regjeringsmedlemmer fra Obotes kabinett er lovet amnesti og er bedt om inntil videre å fortsette i sine stillinger.
29.SPDledelsen og Rau er på utkikk efter kandidater til et slikt kabinett.
30.Saken skal mandag drøftes i det indre kabinett, som ifølge israelsk radio i første rekke skal drøfte hvilke fullmakter Weizman eventuelt skal få.
Your last searches