Norwegian-English translation of kannik

Translation of the word kannik from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kannik in English

kannik
religion - mannnoun canon
Similar words

 
 

Wiki
Kannik, også kalt korbror, korsbror, korherre, domherre og domkapitular, er en betegnelse som opprinnelig ble brukt på alle geistlige som arbeidet i et bispedømme, unntatt privatkapellaner, ordensprester. Etterhvert gikk tittelen over til bare å bli brukt om sekularprester som var knyttet til en katedral eller en kollegiatkirke, som er en kirke med et kollegium av geistlige (kapittel), for eksempel basilikaen Sacré-Coeur de Montmartre i Paris. Kanniker er bundet til det stedet hvor de gjør tjeneste, og skal leve i fellesskap omtrent som munker. Før det 11.

Your last searches