Norwegian-English translation of kansler

Translation of the word kansler from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kansler in English

kansler
politikk - mannnoun chancellor
Derived terms of kansler
Similar words

 
 

Wiki
Kansler (latin cancellarius, tysk Kanzler, engelsk Chancellor) er en offisiell tittel brukt av de fleste stater hvis sivilisasjon direkte eller indirekte har oppstått under innflytelse fra Romerriket. På forskjellige tider og i forskjellige land har den stått for meget forskjellige oppgaver. De opprinnelige kanslere, eller cancellarii, var underordnede tjenestemenn i senromersk rettspleie.

More examples
1.Det er" min erfaring som kansler hittil" som har overbevist meg om at det er riktig at kontoret ledes av en minister, som kan styrke den koordinering som spesielt er nødvendig i en koalisjonsregjering, sa Kohl til pressen.
2.ECU - bli en likeverdig valuta overfor dollar og yen, sier den tidligere kansler.
3.Allerede dengang under krigen sikret de vestlige monopoler sine interesser i Tyskland, delvis med hjelp av den senere kansler i Bonn, Ludwig Erhard, ble vi og soldatene fortalt.
4.Blant deltagerne var Neil Kinnock, leder for Storbritannias arbeiderparti, VestTysklands tidligere kansler Willy Brandt, og delegater fra sosialistpartier rundt om i verden.
5.Da parti og statssjef Leonid Bresjnev døde i november 1982 - to måneder efter at Kohl overtok som kansler - var det forbundspresident Karl Carstens og utenriksminister HansDietrich Genscher som dro til begravelsen.
6.Den østerrikske statsmann, tidligere blant annet utenriksminister, og kansler i 13 år, tegnet et bilde av verdenssituasjonen med perspektiver som bar bud om dyp innsikt og erfaring.
7.Den østeuropeiske polemikk mot Bonn, og dermed indirekte mot ØstBerlin, ble trappet opp mandag, efterat Helmut Kohl søndag talte til et møte for tyske flyktninger fra ØstEuropa - som den første vesttyske kansler på 18 år.
8.Derfor avsto SPD fra å stille opp en egen kandidat - selv om det var von Weizsäcker som i 1972 begrunnet CDUs feilslåtte mistillitsforslag mot daværende kansler Willy Brandt og hans østpolitikk.
9.Det er 18 år siden en kansler sist talte på et slikt flyktningemøte.
10.Efter at han gikk av som kansler for halvannet år siden, har Helmut Schmidt bevart sin posisjon som en særdeles autoritativ stemme i den utenrikspolitiske debatt.
11.Genschers stilling undergraves av at han i februar skal gå av som fridemokratenes partiformann, mens Kohl kritiseres stadig åpnere i egne rekker som en svak og rotete kansler uten klare forestillinger om veien videre.
12.Han presenterte seg som den første kansler fra efterkrigsgenerasjonen, og forsøkte å minne om den i europeisk sammenheng spesielt fruktbare og frie rolle som jødene spilte nettopp i tysk kultur og samfunnsliv - ikke minst da keiserriket ble etablert i 186070årene - og frem mot den første verdenskrig.
13.Helmut Schmidt trådte tilbake som kansler for halvannet år siden, men nå synes denne bevegelsen å være snudd.
14.I partiet i byen må den 52årige Apel, som tilhører SPDs høyrefløy og står tidligere kansler Helmut Schmidt nær, regne med en kampavstemning om nominasjon om tre uker - men han kan være temmelig sikker på å vinne.
15.Inntrykket av at Kohl ikke har klart å mestre denne første politiske krise som kansler er voksende, og understøtter kravet om en større ommøblering.
16.Kansler, professor jur. dr. Lars Erik Taxell (72) fra Finland ble under åpningen av det 30. nordiske juristmøte i Oslo igår tildelt den nordiske juristprisen på 50 000 kroner av Hans Majestet Kong Olav.
17.Kansler, professor jur. dr. Lars Erik Taxell fra Finland (t.v.) ble igår tildelt den nordiske juristprisen av Hans Majestet Kong Olav under åpningen av det 30. nordiske juristmøte i Oslo Konserthus.
18.Men i Amnestisaken synes kansler og visekansler også et av Genschers verv - å ha begått en politisk brøler, ikke minst da de trodde å kunne" smugle" lovforslaget gjennom Forbundsdagen i iltempo.
19.Mitterrand er på sin side blitt kritisert for at han ikke har invitert den vesttyske kansler.
20.Når derfor Forbundsrepublikken Tysklands regjeringssjef, kansler Helmut Kohl, kommer til Norge, er dette et besøk som vil vekke oppsikt langt utenfor Norges grenser.
21.President Mitterrand (t.v.) og kansler Kohl utbragte en real hvitvinsskål for bedre samarbeide.
22.Siden 1960 har han vært kansler for Oxford University, og Balliol College skal feire ham neste uke.
23.Symbolsk kom dette skiftet til uttrykk i partiets avskjed med tidligere kansler Helmut Schmidt.
24.Torsdag kveld satt CDUs ledelse i en serie møter, ledet av Kohl som både er partiformann og kansler.
25.Østerrikes tidligere kansler, Bruno Kreisky, sa i et TVintervju tirsdag at italienernes syn på spørsmålet om en gjenforening" deles av mange vestlige politikere".
26.Adenauers barnebarn hadde en bestefar som var kansler, og vi har en kansler som spiller bar nebarn.
27.Angrepene mot den vesttyske kansler Helmut Kohl kommer nå ikke minst fra egne rekker og fra samarbeidspartiene.
28.DEN VESTTYSKE sentrumhøyreregjeringen til forbunds kansler Helmut Kohl ville miste sitt flertall hvis det ble holdt valg nå.
29.Den vesttyske kansler inntok den ikke uvante rolle å søke kompromiss mellom franskmennene og amerikanerne.
30.Med den nåværende kansler og den handlingslammelse som preger ham, ikke minst på grunn av Strauss, kan sosialdemokratene bare sitte rolig og høste ny fremgang på meningsmålingene.
Your last searches