Norwegian-English translation of kant

Translation of the word kant from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kant in English

kant
koppnoun brim
  ostnoun rind
  skognoun margin [literature], border, edge
  veinoun verge
  tekstilernoun selvage, selvedge
  randnoun border, edging, edge
Synonyms for kant
Derived terms of kant
Anagrams of kant
Similar words

 
 

More examples
1.Upper Cuts" består av en rekke sketsjer, inspirert av hennes observasjoner av klovnen ; klovnen som slåss med seg selv, på kant med verden, klusser til livet sitt, men allikevel greier å beholde en lattervekkende verdighet og ikke lar seg knekke !
2.De to var meget på kant med hverandre.
3.Det vi fant før utgravningen begynte, var en lav, rund haug med en stor stående steinhelle på kant i et område som i yngre steinalder må ha ligget nær stranden, forteller Østmo.
4.For ikke å komme på kant med sannheten må kunstneren fullt og helt holde seg til fakta og ikke erstatte kunnskapen om lovene og om den sosiale utviklingens virkelige kurs med følelser og tilfeldig lek med fantasien.
5.Her vil man tydeligvis ikke fuske, og de markante søylene er kuttet brått av uten noen form for gesims eller kant under vinduene i annen etasje.
6.Skulle jeg duellere med pressefolk og fikk velge våpen, ville jeg velge norsk grammatikk, er dagens utfordring fra den kant.
7.Vi ringer alle hver på vår kant, forklarer hun.
8.ASU påpeker spesielt at arbeidsformen med oppsøkende ungdomsarbeide i regi av uteseksjonen og feltseksjonen fyller en meget viktig plass i det spektrum av tiltak og tilbud som er utviklet overfor ungdomsmiljøer som står på kant med samfunnet.
9.Allikevel kom det overraskende på de fleste at" raneren" ikke kom inn hoveddøren, men valgte å ta seg inn i lokalet fra en annen kant.
10.Av de forholdsvis få trafikanter som skal gjennom sentrum til motsatt kant av byen, vil ca. tre fjerdedeler allikevel få omstigning tross pendelkjøring, fordi det er fire baner i hver retning.
11.Av hensyn til sine store kraftressurser legger Hafslund stor vekt på at man ikke skal komme på kant med konsesjonsvilkårene.
12.Av største betydning var det for oss begge at vi fra hver vår kant møttes i en umiddelbar forståelse av menneskelig bevegelse, sier hun.
13.Beger med hendig håndtak og tallerken med ekstra høy kant på den ene siden er i delikat hvitt.
14.Botemiddelet ligger på en annen kant, som antydet i Alf Nordhus to artikler i Aftenposten 21. og 22. mars.
15.Contadora har derfor foreløbig ingen grunn til å vente motstand fra den kant.
16.Da han, på kant med loven, måtte søke tilflukt i en grotte i ødemarken, begynte han å skjære figurer i tre.
17.Da var mannen kommet til rette i god behold, på en helt annen kant.
18.De får kanskje øket en bevilgning til et bestemt formål med fem millioner kroner - en vei som byråkratene har ført langt ned på listen blir plutselig med på neste års budsjett, eller en høyskole som var planlagt i en by blir efter hard tautrekking i stedet bestemt bygget på en helt annen kant av landet.
19.De har lenge vært opptatt på hver sin kant, parhestene Gary Holton & Casino Steel.
20.De har nok å gjøre hver på sin kant, får tid til hverandre likevel.
21.De kom ut fra hver sin kant fra siste post, og i en drepende sluttspurt, tok nydølingen hjem seieren med syv små sekunder.
22.De overvinner imidlertid vemmelsen for en kort stund, hver på sin kant, og mer skal vi ikke si.
23.De to reinsamefamiliene Kant og Renander har fått forlenget tillatelse til å drive reindrift i området.
24.Den bør derfor skjermes med en kant, slik at barna ikke får tak i varme kjeler.
25.Den er hvit med bølget kant (blondekrave), gule prikker og røde årer.
26.Den europeiske industrien føler seg nå presset fra en annen kant også, amerikanernes Kodak har kastet seg inn i konkurransen, efterat firmaet har opplevd en svikt i salget på film.
27.Den gamle teorien ville dømme byene - i første rekke industrikonsentrasjonene i nordøst - til utslettelse, lyder det fra den kant.
28.Den gang sto det respekt av de gamle stabbesteinene - akkurat så langt ut mot stupets kant eller elvens strie strøm, men ikke lenger !
29.Den kom på kant med partiledelsen i visse spørsmål, og ble følgelig erstattet av en ny fylkesledelse - direkte utnevnt fra Athen.
30.Den lå og duvet mellom bryggene, og når Grindvold nærmet seg fra en kant, padlet gåsen straks til en annen.
Your last searches