Norwegian-English translation of kantre

Translation of the word kantre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kantre in English

kantre
formålverb turn over, tip over, cant
  nautiskverb capsize, overturn
Synonyms for kantre
Anagrams of kantre
More examples
1.Vi var en stund redde for at båten skulle kantre, for den ligger i en skråning.
2.Hvis slike kjøretøyer velter eller fergelasten forskyver seg, kan fergene kantre.
3.Mellom 60 og 80 prosent av de mindre riksveifergene her i landet vil kantre dersom et lastet vogntog velter eller forskyves ombord.
4.Skipet var begynt å kantre.
5.Vi var tre stykker som sto sammen på den delen av dekk som vendte fra Gullfaks Bkonstruksjonen, da lekteren begynte å kantre.
6.Båten" Orion", kjent fra filmen" Orions belte", holdt i formiddag på å kantre ved kaien innerst i havnebassenget ved Vestbanen.
7.Det er en viss fare for at riggen kan kantre.
8.Det var min klareste tanke da lekteren begynte å kantre under føttene mine.
9.Det var vanskelig å kantre, forresten.
10.Ingen vet vel rik tig hvor bra eller hvor lenge, eller når en priskrig kan få foretagender til å kantre, slik det har skjedd innen videoutviklingen.
Similar words

 
 

kantre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kantrekantrendekantret
Indikative
1. Present
jegkantrer
dukantrer
hankantrer
vikantrer
derekantrer
dekantrer
8. Perfect
jeghar kantret
duhar kantret
hanhar kantret
vihar kantret
derehar kantret
dehar kantret
2. Imperfect
jegkantret
dukantret
hankantret
vikantret
derekantret
dekantret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kantret
duhadde kantret
hanhadde kantret
vihadde kantret
derehadde kantret
dehadde kantret
4a. Future
jegvil/skal kantre
duvil/skal kantre
hanvil/skal kantre
vivil/skal kantre
derevil/skal kantre
devil/skal kantre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kantret
duvil/skal ha kantret
hanvil/skal ha kantret
vivil/skal ha kantret
derevil/skal ha kantret
devil/skal ha kantret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kantre
duville/skulle kantre
hanville/skulle kantre
viville/skulle kantre
dereville/skulle kantre
deville/skulle kantre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kantret
duville/skulle ha kantret
hanville/skulle ha kantret
viville/skulle ha kantret
dereville/skulle ha kantret
deville/skulle ha kantret
Imperative
Affirmative
dukantr
viLa oss kantre
derekantr
Negative
duikke kantr! (kantr ikke)
dereikke kantr! (kantr ikke)
Your last searches