Norwegian-English translation of kapitel

Translation of the word kapitel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kapitel in English

kapitel
allmenn? chapter
Similar words

 
 

Wiki
Kapitel (latin «hode») kan referere til - Kapitel (arkitektur) - et søylehode i arkitektur - Kapitel (typografi) - en bokstavform brukt i typografi - Kapitel er den eldre skriveformen for kapittel på riksmål.

More examples
1.Almenviljen er uødeleggelig" (indestructible), heter et kapitel i" Samfunnspakten".
2.Brommautredningen", gjort av de svenske samferdselsmyndigheter, inneholdt i likhet med vår egen luftfartsmelding et mikroskopisk kapitel om luftfartsforurensning.
3.Er det mulig å skrive om dette landet uten å male i svart og hvitt ?" spør forfatteren i første kapitel, og antyder vel med det sin ambisjon.
4.Er vi forberedt på teknologiutfordringene ?" spør Petter Thomassen, mens Arne Skauge har kalt sitt kapitel" En sosial markedsøkonomi".
5.Siste kapitel" var titelen på en kortfilm produsert av Fri Mediagruppe - omhandlende en forfatterinnes arbeide med å oppklare omstendighetene omkring et mord begått i Oslo i 1930årene.
6.(Kapitel 24, vers 30) Og si til de troende kvinner, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vlse sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne.
7.(Kapitel 24, vers 31) Fra universitetslektor Einar Bergs norske tilretteleggelse av Koranen.
8.(Kapitel 4, vers 3) Menn har bestyrerautoritet for kvinner på gnsnn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer.
9.(Kapitel 4, vers 38) Si til de troende menn, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme.
10.Den representerer et avsluttet kapitel for meg.
11.Det der med barrikadene er et avsluttet kapitel.
12.Det er et nokså trist kapitel.
13.Det kan oppstå såkalt behandingstretthet både hos barna og foreldrene, og denne vanskelige følelsen omhandler jeg i et kapitel for seg.
14.Forfatteren føyer et besettende kapitel til vesttysk samtidsdiktning med denne tommeskruen av en bok om forretningsmannen Ulrich Vogtmanns oppstigning fra anonymiteten, hans storhetstid og til slutt hans styrt mot avgrunnen, forteller Hølmebakk.
15.Hadde det ikke vært for den aller første av våre forbundspresidenter, nå avdøde Rolf Gjertsen, ville fortiden vært et mørkt kapitel fremdeles.
16.Hans bortgang er forresten et kapitel for seg, sier vår vert og stikker hodet langt frem mens han stirrer hypnotiserende på disippelskaren, igjen bringer han tanken hen på Erling Nielsen.
17.Her kommer årets krimromans annet og siste kapitel, hauker sivilpoet B. Tordenblund (bildet) i telefonen.
18.Ja, Barnetimen og Vidar Sandbeck er et kapitel for seg ! ?
19.Ja, men formaningene er sterkere i hans første brev til korinterne, sjette kapitel, hvor han kommer med en sterk advarsel rettet til oss alle ; vi skal vokte oss for dette dersom vi skal arve Guds rike.
20.Jeg fikk med gullet på damestafetten, skøytene er jo et trist kapitel.
21.Jeg har skrevet et helt kapitel om dette, fordi det ikke er noen grunn til å frykte kortisonpreparater, så lenge de brukes i riktige doser.
22.Kan det tenkes at NRK mener filmen sentreres om Altaaksjonene og at man anser den saken som et avsluttet kapitel ?
23.Man må ikke fristes til å se på Nordisk Trafikksikkerhetsår som et isolert, avsluttet kapitel i arbeidet med å redusere ulykkestallene.
24.Markedsføring har vært et trist kapitel, medgir primus motor for landsleiren på Mære, Johan Sandberg, 4Hagronomen i vertsfylket NordTrøndelag.
25.Møtet har åpnet et nytt kapitel i de fransklibyske forbindelser, sa Papandreou videre.
26.Rekker vi et kapitel om datateknologi ?
27.Tiden med Jorn er et helt kapitel for seg, et eventyr.
28.Vi har et eget kapitel i boken der vi veileder om hvor du kan få hjelp til å løse husleierettslige spørsmål.
29.Å rakke ned på seg selv er delvis tradisjon og et mørkt kapitel i luthersk tradisjon.
30.1984 var bare tre uker gammel da første kapitel i årets desidert største nyhetssak ble innledet.
Your last searches