Norwegian-English translation of kapittel

Translation of the word kapittel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kapittel in English

kapittel
bøkernoun chapter
Synonyms for kapittel
Similar words

 
 

More examples
1.Kapittel 7.
2.Dette var et trist kapittel, konstaterte en skuffet TKSformann Øystein Eriksen efter endt ritt.
3.Jeg antar at spørsmålet regnes som avklart i og med at Stortinget har behandlet kapittel ni i Nasjonalbudsjettet, hvor det fremgår at det for tiden ikke er grunn til å foreta endringer i sammensetningen av utvalget eller av arbeidsgrunnlaget for utvalget, sier Stenstadvold til Aftenposten.
4.Anders blir fire år i siste kapittel.
5.Ansiktet er et kapittel for seg med vatt, stoff og skjøtemasse.
6.Barnas historie er et forsømt kapittel, som Bryggens Museum i Bergen har ønsket å bøte på med en utstilling som nylig ble åpnet på museet," Barn i historien".
7.Den viser også barns arbeide, og det er et alvorligere kapittel.
8.Denne bok har et velskrevet kapittel om den del av de medisinske problemer man kan støte på i katastrofeherjede land.
9.Einar E. Støre (Brev til redaksjonen, 21.3.84) synes at NRKmedarbeidernes omgang med spåket er et sorgens kapittel.
10.En julekalenderbok kan jo være hyggelig like før jul. En bok med et lite kapittel for hver dag fra første desember til julaften.
11.Et eget kapittel er viet innkjøp og oppbevaring.
12.Et viktig kapittel i Lefdals historie blir læreguttopplæringen.
13.GjemsOnstad mente det var få norske jurister som idag var enig med denne dommen fra 1977, og betegnet den som et lite ærefullt kapittel i Høyesteretts historie.
14.Hveems tema er også behandlet i et annet kapittel av boken, der de politiske partiene på Stortinget klargjør sitt syn på FNs 6. konferanse for handel og utvikling (UNCTAD VI) og NØV.
15.I et eget kapittel behandles de mer teorietisktekniske aspekter og for en som er" blank" i denne sammenheng er det spesielt hurtigheten og den enorme lagringskapasiteten som gjør størst inntrykk.
16.I et eget kapittel om utviklingsforskning redegjør departementet for en omlegging av forskningsstøtten - fra støtte til enkeltpersoner til mer å støtte forskningsinstitusjoner / miljøer, og emner og temaområder.
17.Idag åpner imidlertid Nationaltheatret et nytt, men foreløbig kort kapittel i historien om denne dikter.
18.Inskripsjonene på russebilene er et kapittel for seg.
19.Jahn Otto Johansen fortjener lovord for at han i" Det hendte også her" blar tilbake i et kapittel av vår nære fortid som er tabubelagt.
20.Med den dystre bakgrunn som boken" Ved helvetes porter" har, er det ikke malplassert at siste kapittel heter" Post mortem".
21.Ny teknologi blir et sentralt kapittel i det nye Høyreprogrammet.
22.Nå i juli har statssekretæren sendt ut et" beroligende" brev til alle som allerede har betalt for boken, og her legger han skylden på regjeringsomdannelsen ifjor sommer som har ført til at mange av dem som skulle skrive ett kapittel eller flere, er blitt heftet opp i andre gjøremål.
23.Når nye lærebøker skal trykkes, bør man kanskje også få med et kapittel om fotball ?
24.Også P1 blar om og begynner på et nytt kapittel i sin historie.
25.RibbentropMolotov pakten, som den ble kjent som efter Tysklands og Sovjets utenriksministre i 1939, har alltid vært et problematisk kapittel, selv om man efterhvert har landet på en standardforklaring.
26.Risanger fremholdt at det ikke finnes noen tilgjengelig innføring i det kapittel i folketrygdloven som har med ledighetstrygd å gjøre.
27.Selv om bokens manus foreligger i disse dager, vil det bli skrevet et ekstra kapittel om avsløringen av Arne Treholts virksomhet.
28.Statens bibliotekråd kommer derfor til å sette dette kapittel kapittel 5. i lovforslaget - åpent, og det må følgelig senere formuleres av departementet selv når forhandlingene med forfatterorganisasjonene er sluttført.
29.Svømmingen er et tilbakelagt kapittel ; der kuttet han ut den seriøse satsingen en gang i midten av 70årene.
30.Tinnsoldater har vært et stort kapittel som alltid har satt fantasien i sving.
Your last searches