Norwegian-English translation of karakter

Translation of the word karakter from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

karakter in English

karakter
substansnoun shape
  personnoun character, nature
  oppførselnoun nature
Synonyms for karakter
Derived terms of karakter
Examples with translation
Du kan ikke få god karakter uten å jobbe hardt.
Similar words

 
 

Wiki
Ordet karakter stammer opprinnelig fra gresk ???????? («risse inn»), og betegnet pregestempelet for mynter og segl samt selve pregingen. I overført betydning har karakter siden kommet til å bety kjennetegn eller særmerker ved en person, gjenstand, hendelse e.l. Ordet har en rekke betydninger som er avledet av dette, slik som karakterrolle (i teater) eller karakter som mål på prestasjoner (i utdannelse, se f.eks.

More examples
1.... de personlige angrep mot ham (Moon) er av den samme ondsinnede og usaklige karakter som de historiske angrepene på jødiske, kristne og muhammedanske ledere dengang de som nykommere bragte minoritetsreligioner frem i samfunnet.
2.Belasjh" er en helt spesielt engasjert teatergruppe, og dette middelalderske stykket av Rabelai har utvilsomt en annen karakter enn det meste annet teater som blir vist.
3.Det viktigste ved karakter er moralsk mot.
4.Disse bestemmelser gjelder ikke dersom slike opplysninger er begrunnet i stillingens karakter.
5.Du vil aldri strikke en strømpe i ditt liv," sa hun til meg, og gav meg selvsagt en elendig karakter.
6.Innlegg av den karakter som klageren ønsket plass for skal ifølge retningslinjene i Vær varsomplakaten ha et rimelig omfang, holde seg til saken og ha en anstendig form.
7.Jeg har lest" Kjøn og karakter" av Otto Weiniger.
8.Komiteen vil understreke at kjernevåpnenes helt spesielle karakter - og deres altomfattende virkninger gjør at de ikke kan sammenlignes med andre våpen.
9.Nogen" som nå er blitt en middels karakter, er fra tidligere praksis en veldig negativ betegnelse.
10.Oppbygget må ikke fremtre selvhevdende i forhold til omgivelsene, men som et formidlende element mellom bygninger av forskjellig karakter.
11.Skjerm over inngangspartiet bør ha en lett gjennomsiktig karakter og foreslåes utformet med glasseksjoner i metallkonstruksjon.
12.Teater som vil - og lykkes" er Aftenpostens karakter.
13.Tur retur" og" Svart sol", som også ble vist i Venezia, er eksempler på hans" konkrete" stil, maskinlignende, båndformede metallmennesker i et abstrakt rom hvor konflikt og fare og trusel om utslettelse også får en generell og mindre entydig ideologisk karakter.
14.kapitalistisk attentat" - hva nå i all verden det kan bety - er dagens journalistikk i avisen på dette punkt av en ganske annen karakter - og det kan bare skyldes at den østtyske historieforskning også må ha gjennomgått et hamskifte.
15.Bare det at vi er å se på veien, virker dempende på mange, og vår primære oppgave er av forebyggende karakter.
16.Bildene mine har sosial karakter, ikke sjelden med politisk tilsnitt.
17.De fortjener god karakter for sitt stigende engasjement i hjem og familie, sier hun.
18.De henvendelser vi har mottatt har hovedsakelig vært av lokal karakter, men også rikspolitiske spørsmål som sosialpolitikk og økonomisk politikk har opptatt mange.
19.Det" frys" ihvertfall ikke betyr, er at stemmetallene 7877 for alltid er fastfrosset, uanset hvilken situasjon som skulle oppstå i fremtiden i saker av denne karakter !
20.Det sier seg selv at en slik gigant reiser problemer av styringsmessig og demokratisk karakter.
21.Det var opprinnelig av mer symbolsk karakter, og da gjerne i form av varer - et stykke tøy, en geit eller lignende.
22.Det vi er interessert i, er om det er noe av kriminell karakter her, sier kontrollsjef Sjøstedt.
23.Dette er ingen politisk sak, det er ikke for deres lederskap av Nasjonalt Folkeparti, men for deres ytringer av grov rasediskriminerende karakter disse fem nå sitter på tiltalebenken, sa aktor.
24.Disse sakene av juridisk karakter gjelder nemlig viktige etiske spørsmål - og har stor almenpreventiv betydning.
25.Du kan få gi karakter til norsk presse.
26.Effektiv restaurantdrift vil vanskelig kunne tilpasses strøkets helt spesielle karakter.
27.En trenering av denne karakter kan vanskelig betraktes som annet enn aktivt arbeid for å hindre en positiv utvikling i sykepleierhøyskolene, skriver Aud Blankholm.
28.Enhver hendelse av denne karakter må sees i forhold til regelverket.
29.Et forsvar av defensiv karakter.
30.Fordi de påståtte forbrytelser er av rent politisk karakter og ikke på noen måte omfatter vold eller oppfordring til vold, ber vi dere om å hindre en mulig tragisk utgang eller andre vidtrekkende negative følger, het det i petisjonen.
Your last searches