Norwegian-English translation of karakterisere som

Translation of the word karakterisere som from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

karakterisere som in English

karakterisere som
beskrivningverb qualify as
Similar words

 
 

More examples
1.Før denne konkurransen på Austlid, en konkurranse jeg personlig vil karakterisere som god trening, har vi fire ukers treningsopphold i Norge bak oss.
2.I kroner og øre ligger omsetningssvikten på vel en million kroner, noe jeg vil karakterisere som et betydelig beløp, sier Larsen, som legger til at for enkelte forhandlere svir nok nedgangen tungt.
3.Inntil 50 prosent svikt hos enkelte forhandlere vil jeg karakterisere som bortimot full stopp.
4.Nummer 19 var meget bra, understreket Tsjekkoslovakias kaptein C ernik efter en kamp som Botta selv ikke nølte med å karakterisere som den beste han hadde vært med på i Norges drakt.
5.Vi hadde ingen muligheter til å imøtekomme kravet, som jeg vil karakterisere som uvanlig høyt.
6.Vi har hatt flere hendelser med pressefolk involvert som jeg bare kan karakterisere som groteske.
7.Arne Paus vil jeg derimot karakterisere som sådan.
8.Edelløvskogen på Skar er idag en ørliten rest av et tidligere dyrerikt og variert skogsog kulturlandskap, og dens randsone mot dyrket mark kan man ikke lenger, selv med den beste velvilje, karakterisere som variert og vakker.
9.Endel av de opplysninger han gir, vil jeg karakterisere som sterkt overdrevne, derfor skader han saken.
10.Everton spiller det mange vil karakterisere som konvensjonell, engelsk angrepsfotball, mens Watford ofte blir beskyldt for å dra ned fotballen gjennom sin" kick and rush" stil.
11.Foreløbig har man få pekepinner, men ifølge Sindre Ryan, som for snart tre uker siden satte pers på 200 meter med 21,9 nettopp i Romedal, vil det under gode forhold kunne oppnås tider av virkelig klasse på dette teppet, et underlag Ryan ikke er alene om å karakterisere som det beste han noensinne har løpt på.
12.Gretes smerter i venstre lår vil hun ikke selv karakterisere som en skade.
13.Han har gjennom flere år ledet et av landets største firmaer i VVSbransjen, Gaute Flatheim A / S. Han innrømmer at han selv - og alle andre i bransjen - har prosjektert et stort antall ventilasjonsanlegg som han idag vil karakterisere som avlegs.
14.Han tilføyde imidlertid at det fortsatt er et åpent spørsmål om iranerne ønsker å komme på talefot med USA, som regimet til ayatollah Ruhollah Khomeini pleier å karakterisere som en" fiende av den islamske revolusjonen".
15.Heller ikke er dere så lette å karakterisere som oss franskmenn, det hviler en mystikk, noe udefinerbart, ved dere som vi - så gjennomsyret av kartesiansk ånd, oppfostret med analyse og" explication de texte" - er fullstendig blottet for, har fjernet oss fra.
16.Ikke fordi noen egentlig vil det, men som et resultat av hva vi kan karakterisere som" De gode meningers tyranni".
17.Informasjonsavdelingens innlegg i torsdagsavisene vil jeg kort karakterisere som villedende.
18.Nå vil jeg prinsipielt kjempe mot hva jeg vil karakterisere som misbruk av psykiatrisk diagnose.
19.Oppfordringen fra fjorårets sesjon om å utarbeide en handlingsplan for økonomisk utvikling og full sysselsetting, har resultert i et forslag fra Ministerrådets side som alle nordiske partigrupperinger er enige om å karakterisere som lite tilfredsstillende.
20.Vi mener for øvrig at den helt avgjørende forutsetning for en omlegging av vårt skattesystem må være at det nye ikke fører til økt og fortsatt urettferdig belastning av skattebetalere i det en kan karakterisere som" de normale inntektsgrupper".
21.Å kreve 50 hyttetomter f.eks. på min eiendom vil jeg karakterisere som galskap, sier han til avisen.
22.Å motta telefoner og støtteerklæringer fra dem jeg vil karakterisere som klare rasister, er ikke spesielt morsomt.
23.I løpet av de 10 år som er gått siden forrige jubileum, har vi hatt en utvikling på Svalbard som vi i det store og hele må ha lov til å karakterisere som meget positiv.
24.Det vil jeg ikke karakterisere som tidlig for en slik kamp.
25.Dette har utviklet en holdning som man i vest har en tendens til å karakterisere som overforsikring ved å satse på militær makt.
26.Direkte usannheter og det jeg vil karakterisere som fantasi fra Treholts side, må jeg få lov til å reagere overfor !
27.At det finnes slike filmer i distribusjon, kan vi karakterisere som overgrep mot de unge.
28.De nye instrumentene har strålingsdoser jeg vil karakterisere som helt ufarlige, sier overlege Terje Vollan.
29.Det er først under siste del av kurset - vinteren og våren 1983 for Treholts vedkommende - at man kommer inn på det man kan karakterisere som militære hemmeligheter.
30.Det skal inneholde sang, sketsjer og aktuelle kommentarer med snert, sikkert det dere i Aftenposten vil karakterisere som" infantil russehumor", humrer Sand.
Your last searches