Norwegian-English translation of karakterisering

Translation of the word karakterisering from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

karakterisering in English

karakterisering
personnoun characterization
Similar words

 
 

More examples
1.Det er bare det å bemerke at i tilfellet" Don Giovanni" er det på ny og på ny Mozarts musikk som vekker oppsikt, som griper i kraft av sitt mesterskap, sin uttrykkskraft og sin uttrykksrikdom som lar de forskjellige personer tre frem med klar karakterisering ikke bare når det gjelder deres ytre fremtreden, men fremfor alt deres dypereliggende sjelelige konstitusjon så å si.
2.En viss ensidighet gjorde seg vel gjeldende, og det forekommer meg at en svakhet ligger i musikkens mangel på mere utpregede kontraster, i dens mangel på skarpere induviduell karakterisering av hver enkelt person, både vokalt og instrumentalt.
3.I Canzonettaen merket man seg det fint avslepne melodispill med et maksimum av uttrykk og dynamisk nyanserikdom, og i finalesatsen en utrolig letthet i de hurtige partier og en meget markant karakterisering av det folkelig pregede sidetema.
4.I Knut Hendriksens regi, i hans vilje til karakterisering av de forskjellige roller, har han ikke innlatt seg på eksperimenter, men med ganske små unntagelser fulgt det mønster som verket selv i detalj og i den sluttede form legger opp til.
5.Kombinasjonen av formal fasthet og individuell, fintmerkende karakterisering dyrket Anne Raknes frem også i sine skulpturer.
6.Lasse Sandberg gjennomførte oppgaven med klar karakterisering av de enkelte satser, det rikt ornamentale i Adagio, linjespillet i Fugen fikk en tilfredsstillende klarhet, Siciliano hadde stemning, og det avsluttende Presto hadde en fin, jevn flyt.
7.Mere fransk ble det efter pausen med så kjente ting som Albert Roussels" Pan", Debussys Syrinx" Le petit negre" og" Le petit berger", samt" Tre satser" av den altfor tidlig døde Jehan Alain (19111940), alt sammen kortfattede spirituelle fabulerende komposisjoner spilt både følsomt og med utviklet sans for musikalsk karakterisering.
8.Per Hovdenak har tatt på seg den objektive karakterisering og kunstneriske plassering av Tor Hoff, en vanskelig oppgave han løser meget bra.
9.Professor II dr. ing. Einar Bardal beskikkes som professor II i materialer og bearbeiding med fagområde karakterisering av materialers bruksegenskaper ved Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole, for en ny femårsperiode fra 1. september 1984 til 31. august 1989.
10.Sighilt Pahl som Bathilde og Siv Ander som Myrta fyller de andre viktige rollene med riktig autoritet og karakterisering.
11.Best slik, for i filmen er Jones glinsende karatedronning og ansatt som livvakt for Christopher Walken, Bondskurk med tilløp til karakterisering.
12.Canettis metode er en inngående, prøvende karakterisering av de mennesker han kommer i berøring med.
13.Det gjaldt i første rekke Stein Arild Thorsen med en varm og karakterfull fremstilling av" Wozzeck" og danske Eva Johansson med en interessant karakterisering av den spaltede" Marie".
14.Mannen som før var å finne på kontoret til klokken 22.00 nærmest hver eneste kveld og som frydet seg når journalistene bragte videre hans underfundige karakterisering av seg selv som en doven mann, innrømmer nå åpenlyst at lat har han aldri vært - unntatt i ferietiden.
15.Navn fra norsk samtidshistorie er ved Aarseths sikre karakterisering og blikk for det essensielle også gitt billedmessig overlevering.
16.Poenget er at vi, også som forbrukere, må skille strengt mellom påvisning av mikromengder giftstoffer i en matvare på den ene siden og karakterisering av matvaren som usunn / helseskadelig på den annen.
17.Pregnans, ja en viss nøkternhet i klangen med minimal pedalbruk, en evne til å farvelegge den enkelte linje - få den til å leve, klar karakterisering av hver sats, av hvert avsnitt i en fuge f.eks., er fremtredende trekk i hans gjennomreflekterte holdning.
Your last searches