Norwegian-English translation of karies

Translation of the word karies from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

karies in English

karies
tannlegekunstnoun caries, teeth decay, decay
Synonyms for karies
Similar words

 
 

Wiki
Karies er en sykdom som består i at tennene brytes ned av biprodukter fra bakteriekolonier som lever på tannoverflatene, såkalt plakk. Ubehandet tannkaries fører til kaviteter, «hull i tennene», som videre kan føre til tannverk og til at tannen går tapt. Karies er den hyppigste tannhelsesykdommen i Norge.

More examples
1.Der står det at karies oppstår når flere angrepsfaktorer tilsammen er sterkere enn munnhulens forsvar.
2.For den samlede folkehelsen tror jeg slike teknikker kan virke like godt som tannpasta overfor karies.
Your last searches