Norwegian-English translation of kassert

Translation of the word kassert from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kassert in English

kassert
avlagtadjective disused, no longer used
Similar words

 
 

More examples
1.Jeanne dArc" (1928) er et av filmhistoriens mest særpregede verker, det har man holdt fast ved, enda filmen bare har vært tilgjengelig som en sammenklippet kopi av kassert materiale som kom til efter at negativen brant i Berlin, og en kopi kom på avveier.
2.Altfor mange felger er blitt kassert i kvalitetskontrollen.
3.De er også i en slik forfatning at de forlengst burde ha vært kassert.
4.En eneste tabbe av en eneste professor, og vi som tilhører denne gemene akademiske hop er øyeblikkelig karakterisert og kassert.
5.Han forteller at det i alt dreier seg om ca. 300 viser, men at mange av dem vil bli kassert, da de ikke holder mål.
6.I 1880 måtte lykten vike plassen for Christian IVstatuen, og ble flyttet til Youngstorvet der den sto til den ble kassert.
7.Ialt ble det kassert 60 storfe, 1103 svin, 45 sauer, 23 geiter og 42 kalver.
8.Med sin erfaring fra elgfylket Hedmark, har Sandbu ikke kassert en eneste av de 3040 elger han har hatt til kontroll de siste fire årene.
9.Metall ble solgt som skrapjern og smeltet om, og livbåtene ble kassert.
10.De dyrene ble selvfølgelig kassert, det er norsk lov, opplyser veterinærinspektør John Henrik Aas i Kjøttkontrollen.
11.Efter det Aftenposten får opplyst er også de opprinnelige reklamepennene med slagord for en sterkere skole og økte bevilgninger sammen med et gjenlukket byvåpen, blitt kassert.
12.En vesentlig årsak til de ekstraordinære omkostningene som reduserte overskuddet, er at selskapet har kassert endel eldre kopimaskiner som ikke var fullt avskrevet.
13.Når institusjonene har kassert slikt utstyr, kommer vi og plukker ut det vi har bruk for.
14.Selskapet sa at leskedrikken, som opprinnelig ble kassert for tre måneder siden, fra nå av skal selges under merkenavnet" CocaCola Classic".
15.Sørg for å gi velgerne så gode og friske varer at Høyres assortement blir kassert som foreldet.
Your last searches