Norwegian-English translation of kaste bort

Translation of the word kaste bort from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kaste bort in English

kaste bort
pengerverb consume, waste, squander, dissipate, trifle away, throw away, fritter away
  formålverb discard, throw away, chuck away [informal], get rid of, ditch [informal], dump [informal]
  avskaffeverb dispose of, get rid of
Synonyms for kaste bort
Examples with translation
Vi må ikke kaste bort energilagrene våre.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er så deilig å få varene bragt i hus, da slipper jeg å kaste bort tid på å stå i kø.
2.Hvis dere vet så lite, hvorfor bruker dere ikke enkelte løpere som forsøkskaniner, er det fordi de er redde for å kaste bort en sesong ?
3.Jeg akter ikke å kaste bort tid med å fornærme folk som jeg trenger hjelp av for å regjere USA.
4.At de naturligvis skal holde seg i form og prøve ikke å gå ytterligere opp i vekt, men ikke la seg påvirke av slankehysteriet og kaste bort tiden med å drømme om å bli sylslank.
5.DET må være tillatt å spørre hvor lenge man skal fortsette å kaste bort den første og akk så efterlengtede maidagen på slike politiske absurditeter.
6.Da er det ingen grunn til å kaste bort tid med å vente - da er våren her og sommeren like om hjørnet !
7.Det forbauser meg derfor at samfunnet fortsetter å kaste bort penger på en ordning som er totalt uten effekt.
8.Et fornuftig bostyre vil derfor sjelden eller aldri kaste bort bomidler på å prosedere dette spørsmål.
9.Frode Rønning sliter med virus og Rolf FalkLarssen vil ikke kaste bort tiden på 1000 meter.
10.Han var stilt utenfor toto en del ganger, - det er ikke lenger nødvendig : efter" prestasjonen" i går er det vel ingen som lenger gidder å kaste bort penger på ham.
11.Hver gang det stunder mot valg, setter Asker og Bærums Budstikke og Aftenposten igang med sine skriverier om at vel er Hegtun en hyggelig kar, men å stemme på ham er å kaste bort stemmen.
12.I et land som styres av et eneste parti og hvor nasjonalforsamlingen bare har en seremoniell funksjon, skal det stort mot til å skille seg ut og kaste bort sin stemme ved å stryke den eneste kandidats navn.
13.Jeg forteller at det er idiotisk å bruke narkotika, og at det er like tåpelig å kaste bort livet sitt på gatekamper og kriminalitet.
14.Kan man ikke få bruke midlene slik de var tenkt, er det bedre å inndra bevilgningen enn å kaste bort pengene på unge som for en stor del ikke møter frem til avtalte timer, mener man.
15.Kritikerne mener det er meningsløst å kaste bort 20 milliarder dollar på produksjon av 100 fly som vil bli overflødige efter relativt få år.
16.Når det allerede nå sammenkalles til et utenriksministermøte i Brussel, tyder det på at Frankrike ikke vil kaste bort tiden, men holde diskusjonene" varme" og få innkalt et ekstraordinært" spesialmøte" på toppnivå om noen uker.
17.Og hvem vil kaste bort tid på Norge Rundt, når vi kan ta inn parabolske westerns oppspedd med himmelsendt whiskyreklame ?
18.Planene fra konkurransen er ikke noe å kaste bort tid på.
19.Samtidig har vi fritatt alle andre offentlige etater til å kaste bort mer tid på et utredningsarbeide som trolig har gått på nervene løs.
20.Snakk om å kaste bort tid og penger !
21.Så hvorfor i all verden kaste bort tid med å planlegge som om vi skulle leve evig.
22.Uten å kaste bort et sekund til, gikk jeg inn og kjøpte en dunk med rensevæske og en fyrstikkeske.
23.Vi er f.eks. vidne til at en liten pressgruppe får våre politikere til å kaste bort 250 millioner kroner på å snu" Alexander L. Kielland"plattformen til ingen nytte !
24.Vi slipper å kaste bort tiden på alt det" treige" i naturen - når det ikke skjer noe, og sånn - og enda bedre : vi slipper å late som om forskjellige ting.
25.Årsaken er at det har liten hensikt å kaste bort store kommunale ressurser på et saksfelt som risikerer å bli erklært som ikke lovhjemlet.
26.Båten sparer oss for å kaste bort verdifull tid.
27.Efter norsk lov kan folk kaste bort pengene sine på hva de vil, men poenget er at de ikke blir lurt til å kjøpe et produkt som ikke innfrir forventningene.
28.Han forklarte sin sak overfor oss, og jeg bestemte meg for å slutte meg til hans kamp i stedet for å kaste bort tiden i fengselet, sa Courtois.
29.Hvorfor skal Oslo kommune kaste bort penger på et overflødig legesenter, når det allerede eksisterer et fullverdig legesenter i bydelen, spør Jan AnkerNilssen.
30.Jeg vil ikke kaste bort energi på å lage teaterstykker for barn når de bare blir liggende og teatrene ikke bruker dem, sier forfatteren Tor Edvin Dahl.
Your last searches