Norwegian-English translation of keiser

Translation of the word keiser from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

keiser in English

keiser
adel - mannnoun emperor
Synonyms for keiser
Derived terms of keiser
Similar words

 
 

Wiki
Keiser (latin Imperator) er i Europa det høyeste titulatur for en monark. Ordet «keiser» er avledet av tysk Kaiser, som igjen er avledet av Cæsar, som på klassisk latin ble uttalt omtrent som «kaisar». Den slaviske titlen tsar er en annen avledet variant av det samme ordet.

More examples
1.De (Humphrey og Waddington) fremholder at vi finner dette naturfenomenet bekreftet i selve den rapport som den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus skrev til sin herre og mester, keiser Tiberius.
2.Derfor ble alle disse beordret å følge den første keiser i graven.
3.Keiser Augustus forbød alle østlige religioner, herunder islam...
4.Nå har vår høyeste Keiser samlet alt land mellom de fire hav som sine provinser og fylker.
5.Så snart den første keiser (Shi Huang) ble konge av Qin, begynte gravingen og byggingen ved Lifjellet (li Shang) og etterat han hadde erobret keiserdømmet, arbeidet mer enn syv hundre tusen strafffanger fra alle kanter av keiserdømmet der.
6.(New York Times) Det later til at den romerske keiser Augustus led kvaler når det gjaldt det inntrykk hans omgivelser hadde av ham.
7.(New York Times) Et tiår er bare et øyeblikk i historien til et rike som kan føre sin opprinnelse tilbake til kong Salomo og dronningen av Saba, men på de ti årene som er gått siden keiser Haile Selassie ble styrtet, er et nytt Etiopia kommet til verden.
8.Alle kor og musikkgrupper som kommer til VestBerlin har et ønske om å opptre i Keiser Wilhelm Gedächtniskirche, og det skal da også Tåsen skolekorps.
9.Allerede fra han 13 år gammel kom på tronen efter farens død som konge av Qin begynte han planlegging og konstruksjon av sitt mausoleum, et arbeid som det likevel først kom fart i efterat han var blitt keiser, og alle hans forsøk på å finne udødelighetseliksiren var strandet.
10.Bildet av hvilke faktorer og fremgangsmåter som kan bidra til en sterk kulturdannelse, kan utfylles med eksempler fra Romerriket under keiser Augustus og fra fremveksten av kristendommen.
11.Bondesønnen som ble utforsportens keiser Franz, vant sin første World Cupseier i VMløypa i Schladming i 1973.
12.Byen kom derefter til å symbolisere båndene mellom senantikken og den tidlige middelalder, og ble sete for en av de kirkefyrstene som gjennom et årtusen var med på å velge den tyske keiser.
13.Bysten forestiller den fremtidige keiser da han var ca. 25 år.
14.Da keiser Augustus eller Octavian som han dengang het, vendte hjem til Italia fra Egypt og LilleAsia omkring år 30 f. Kr., hadde Italia hatt 20 års sammenhengende borgerkrig.
15.Da keiser Wilhelm besøkte Kristiania i 1890, tok kong Oscar keiseren med på en" sightseeing" opp i høyden til Frognerseteren som var innviet et par måneder tidligere.
16.De fremholder at vi finner dette naturfenomenet bekreftet i selve den rapport som den romerske landshøvding Pontius Pilatus skrev til sin herre og mester, keiser Tiberius.
17.De har særlig konsentrert seg om den presentasjon som er gitt av Romerrikets første keiser i over 200 gamle skulpturer som finnes av ham den dag i dag.
18.De håpet med andre ord at makthaverne i Etiopia skulle lide samme skjebne som keiser Haile Selassie i 1974, under den daværende tørken i Etiopia.
19.Den 83 år gamle keiser Hirohito, som var keiser i store deler av denne tiden, kom med denne unnskyldningen overfor SydKoreas president Chon Too Huan i en tale som åpenbart var ført i pennen med omhu.
20.Den etiopiske regjering har gjort det bedre enn keiser Haile Selassie, som ble veltet da tørken og sulten i landet ble kjent på tross av hans fortielser.
21.Den japanske prins Tomohiro, sønnesønn av keiser Hirohito, kommer til Beitostølen i slutten av mars for å overvære det internasjonale idrettsstevnet for funksjonshemmede.
22.Den kom for eksempel veldig kjelkete for keiser Wilhelm som skulle på sin vanlige Norgesferie.
23.Den nye regjeringen, som skal innsettes formelt av keiser Hirohito idag, omfatter den første kvinnelige statsråd på 22 år, nemlig miljøvernminister Shigeru Ishimoto.
24.Den sentralafrikanske republikks beryktede tidligere keiser Bokassa, som til de franske myndigheters misbilligelse kom til Frankrike like før jul ifjor, har slått til igjen denne uken ved å forsøke å skaffe seg nytt fransk falsk navn.
25.Den som ikke så å si med en gang blir fanget inn av den wienerske tiltrekningskraft, hører ikke til de millioner av utlendinger som hvert år strømmer til den ærverdige keiser og kongebyen.
26.Den var hovedstad i det romerske Britannia, og her ble Konstantin den store utropt til keiser i 306.
27.Den østerrigske Keiser Frantz Joseph er - heder det i" Nordisk Kirketidende for katholske Kristne" - en streng Husfader, der samvittighedsfuldt drager Omsorg for sine, og særlig Børnenes Opdragelse har han stede vaaget over paa det omhyggeligste og indtil de mindste Enkeltheder.
28.Der skal 22åringen synge rollen som Titus, keiser av Roma, i Mozartoperaen" Titus".
29.Derfra skal jeg gå tilbake i historien til de tre store kulturinstitusjoner i den vestlige kultur, nemlig Romerriket under keiser Augustus, fremveksten av kristendommen og den borgerligkapitalistiske industri samt denne industris utløper i Hans Nielsen Hauges virksomhet.
30.Derimot er Domkirken i Halle der Händel var organist før han reiste til Hamburg og videre studier hos Reinhard Keiser, i meget slett forfatning.
Your last searches