Norwegian-English translation of kikke

Translation of the word kikke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kikke in English

kikke
allmennverb peek
  titteverb peep, peer
  øyneverb squint
  synverb peer, look intently
Synonyms for kikke
Derived terms of kikke
More examples
1.Hvis De skulle kikke litt inn i glasskulen, hvilket mediabilde avtegner seg ca. 10 år inn i fremtiden ?
2.Vi har ikke store hemmeligheter å by på hvis noen skulle ønske å kikke bak kulissene, sier langrennssjefen Dag Kaas.
3.Vi strever nok ikke fullt så hardt med å kikke Vår Herre i kortene.
4.Alt i alt fikk Ulrich samlet 46 pasienter som hadde enten murstensveggen eller skogholtet å kikke på.
5.Blir barna leie, kan de kikke på hanen, hønene og kaninene, forteller hun.
6.Dag Kaass og Co. har øyensynlig så mye interessant å fare med at selv sovjetrusserne som oftest har gått sine egne veier, nå vil kikke nærmere i de norske kortene foran VMsesongen.
7.Datahuset er forøvrig også en variant som De bør kikke på.
8.De følges av flere, og vi griper oss i å kikke efter Anthony Quinn og Zorba for å få bildet fullstendig.
9.De må uopphørlig kunne plukke opp små og store biter i den voldsomme nyhetstrømmen, kikke på disse med glimt i øyet, klappe entusiastisk i hendene og jublende overbevise hverandre om at" dette gjør vi noe skikkelig rågodt på !
10.Derfor må vi kikke mer på de bakenforliggende forhold.
11.Det er et gjerde å holde seg fast i og kikke igjennom.
12.Det er lite sannsynlig, men debatten er i seg selv et bevis på at ingen driver innenrikspolitikk i Finland uten å kikke seg over skulderen i østlig retning.
13.Det første Dag Otto skal gjør når han kommer til Barcelona fredag, er å kikke på løypa.
14.Det skal bli spennende og lærerikt å kikke på magasinet, håper jeg, både for kvinner og menn.
15.Dette fikk vår kollega i Aftenposten, toastmaster Terje Svabø, til å kikke stjålent nedover festtaleren, og foreslå en kronerulling til familien Five.
16.Direktør Oddvar Bache - Mathiesen og Kikke Wright i avdelingen for kulturelle og sosiale forhold med et lite utvalg tegninger.
17.Ellers i byen kan det være grunn til å kikke i postkassen for sikkerhets skyld.
18.En" brødog likvogn" fra 1790årene vil publikum også få kikke nærmere på, foruten et utall våpen ; bl.a. geværer med luntelås, hjullås, snapplås og flintlås, for å nevne noen.
19.Enda færre får anledning til å kikke bak denne kommuniststats fasade.
20.Folk som drømmer om å kikke ned på Norge fra for eksempel romfergen i bane rundt Jorden, behøver strengt tatt aldri forlate bakken.
21.Fra sovjetisk side var det ikke reelle forhandlinger efter som de både kunne kikke havrettsministeren i kortene og ha en bakspiller som ga ministeren råd og fortalte ham hva han kunne oppnå.
22.Han ga meg en bok som jeg skulle kikke på - den inneholdt noen underlige tegninger.
23.Her er målet Risfjellkastet, og blant annet vil deltagerne få anledning til å kikke på bronsealderrøyser.
24.Hvis omstendighetene tilsier det, må vi også kikke oss om efter alternative utstillingsområder.
25.Hvorfor bare kikke til SydAmerika for å finne" vår stil" ?
26.I SovjetUnionen og andre totalitære stater er det derimot ingen grenser for hvilke midler de hemmelige tjenester kan tillate seg å anvende, og det finnes selvsagt ingen nærgående presse eller opposisjon til å kikke dem i kortene.
27.Idag er han på plass i Trondheim for å kikke nærmere på forholdene i Rosenborg.
28.Ikke alle tar seg tid til å kikke innenfor gavepapiret, enn si vurdere innholdet skikkelig.
29.Ikke alt vil være like nødvendig overalt, så det å kikke gjennom hva slags krav som bør stilles til sikringsutstyr, kan være nyttig.
30.Innpå 3000 besøkende flokket gjennom stasjonens hovedport fra morgenen av for å kikke nærmere på fly og bakkeutstyr, følge demonstrasjon av bl.a. poitihund og brannvernutstyr.
Similar words

 
 

kikke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kikkekikkendekikket
Indikative
1. Present
jegkikker
dukikker
hankikker
vikikker
derekikker
dekikker
8. Perfect
jeghar kikket
duhar kikket
hanhar kikket
vihar kikket
derehar kikket
dehar kikket
2. Imperfect
jegkikket
dukikket
hankikket
vikikket
derekikket
dekikket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kikket
duhadde kikket
hanhadde kikket
vihadde kikket
derehadde kikket
dehadde kikket
4a. Future
jegvil/skal kikke
duvil/skal kikke
hanvil/skal kikke
vivil/skal kikke
derevil/skal kikke
devil/skal kikke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kikket
duvil/skal ha kikket
hanvil/skal ha kikket
vivil/skal ha kikket
derevil/skal ha kikket
devil/skal ha kikket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kikke
duville/skulle kikke
hanville/skulle kikke
viville/skulle kikke
dereville/skulle kikke
deville/skulle kikke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kikket
duville/skulle ha kikket
hanville/skulle ha kikket
viville/skulle ha kikket
dereville/skulle ha kikket
deville/skulle ha kikket
Imperative
Affirmative
dukikk
viLa oss kikke
derekikk
Negative
duikke kikk! (kikk ikke)
dereikke kikk! (kikk ikke)
Your last searches