Norwegian-English translation of kirketjener

Translation of the word kirketjener from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kirketjener in English

kirketjener
religionnoun churchwarden, sidesman
Synonyms for kirketjener
Similar words

 
 

Wiki
Kirketjeneren er ansatt i en menighet i et kirkesamfunn og har hovedansvaret for kirkebygningen. Kirkelig fellesråd i den gjeldende kommunen tilsetter kirketjenerne som lønnes ved kommunale tilskudd. Medlemskap i Den norske kirke er en forutsetning for å jobbe som kirketjener.

More examples
1.Det skulle tatt seg nydelig ut, hvis rengjøringspersonalet dro ut på skogtur sammen med kirketjener og graver og biskop !
2.En kvinnelig kirketjener forsøkte å stoppe tyven, men ble slengt i bakken.
3.Kirketjener Alf Vinje fyrte opp i en ovn fordi det var litt kaldt og surt i kirken.
4.Kirketjener Helge Haugerud sier til Nordlandsposten at han mildest talt er bestyrtet over vandalismen.
5.Kirketjener John Egil Rø i Vestre Aker menighet forteller til Aftenposten at man der har ført statistikk for hver eneste søndag i 1984.
6.Mannen, som har vært kirketjener i Strusshamn kirke i over 30 år, en stilling han fortsatt innehar, ble i 1973 konstituert i klokkerstillingen under den forutsetning at hans hustru ble kirketjenerassistent.
7.Fra 1945 ble han ansatt i Gamle Aker kirke, først som kirketjener, siden som klokker.
8.Ikke før er man kommet innenfor, så smiler imot en to av Sørensens sambygdinger, kirketjener Alf Andersen og pensjonist Reidar Sivertsen - begge vakter og omvisere for galleriets besøkende.
9.Kirketjener Oddvar Megrund har talt 24 på kirkebenkene.
10.Mens den unge og nidkjære kapellanen bruker Bibelen til å nekte å døpe de små som er født av enslige mødre, representerer kirketjener Evensen den jordbundne og nøkterne medmenneskeligheten.
11.Møtene kom imidlertid til å lede ham frem til en mer personlig gudstro, forteller Berntsen, som var kirketjener i Råde kirke i 37 år.
12.Særlig fremhevet han Else Heibergs DobbeltPetra og Egil HjorthJenssens kirketjener Evensen, den første som saftig, slagferdig og ikke minst søt, den andre som original og humørfylt, en verdig arvtager efter Hauk Aabel, Edvard Drabløs og Birger Løvaas.
13.Talglysene som sto i stakene hadde vedkommende lagt pent fra seg på alteret, og glassbitene fra en rute som ble knust i våpenhuset, var ryddet sammen i en liten haug, forteller kirketjener Olav G. Dahl.
14.Tyveriet ble begått midt under nattverden, forteller kirketjener Leif Granli.
15.Under den siste vekkelsen ble det holdt kveldsmøter i kirken, der daværende kirketjener Bjarne Berntsen hadde et svare strev med å sette opp blendingsgardiner.
Your last searches