Norwegian-English translation of kjæremål

Translation of the word kjæremål from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjæremål in English

kjæremål
allmenn? Appeals
Synonyms for kjæremål
Similar words

 
 

Wiki
I norsk prosessrett var kjæremål tidligere betegnelsen på et krav om overprøving av rettslige avgjørelser som ikke kunne ankes. Både tvistemålsloven av 1915 og straffeprosessloven skilte mellom anke som var krav om overprøving av realitetsavgjørelse (dom) i saken og kjæremål som var krav om overprøving av andre avgjørelser (kjennelser og beslutninger). Da den nye tvisteloven trådte i kraft 1.

More examples
1.Det er klart efter at Høyesteretts kjæremål torsdag behandlet ankene og henviste sakene til behandling i Høyesterett.
2.Forhørsretten i Bergen fant ikke grunnlag for å varetektsfengsle ham, og politiets kjæremål ble forkastet av lagmannsretten.
3.Først tirsdag eftermiddag vil Eidsivating lagmannsrett ta stilling til politiets kjæremål i saken mot de tre av de fire mennene som er siktet for forsøk på bedrageri mot Audun Reksten og Bergen Bank med milliondollarsjekker.
4.Et kjæremål fra bevisopptak i Kristiansand byrett ble avvist fordi Høyesterett fant at dommerens avgjørelse ikke kunne gjøres til gjenstand for overprøvelse.
5.Lindstrøm anfører i sitt kjæremål at byrettsdommer Rolf Harto i sin avvisningskjennelse har gjort en prosessuell feil ved å opptre som enedommer.
6.Men mange av dem har kontorfellesskap og flere ansatte, og ved kjæremål sendes det brev fra rettens kontor.
Your last searches