Norwegian-English translation of kjønnslig

Translation of the word kjønnslig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjønnslig in English

kjønnslig
allmenn? sexual
Synonyms for kjønnslig
Derived terms of kjønnslig
Similar words

 
 

More examples
1.De bildene hvor det var fotografert samleie og masturbasjonsscener eller andre scener med sterkt kjønnslig preg, måtte derimot ansees å være utuktige.
2.Nå har selskapet også rettet søkelyset mot kjønnslig skamfering av kvinner ved omskjæring, mot barneprostitusjon, salg av barn for seksuelle tjenester og organiserte sexreiser som utnytter barn.
3.Når vi kjøper en pølse med brød, regner de vel det for en kjønnslig opplevelse.
4.Med pornografi menes i denne lov kjønnslige skildringer som er utuktige eller på annen måte egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående - herunder skildringer av kjønnslig omgang av barn, vold og sadisme.
5.Biskopen henviser til at Straffelovens paragraf 211 var ment å verne om den" sædelige samfundsorden", ifølge kommentarer til loven, mens Straffelovrådets forslag taler om" normer som til enhver tid avspeiler det normalt følende menneskets sedelighetserkjennelse i kjønnslig henseende".
6.De moderne menigheter skal ikke forledes til å tro at det religiøse kan klinge sammen med det frodige, det yppige, med begreper og bilder som kan lede fantasien hen mot noe kjødelig og kjønnslig.
7.Oppdager man imidlertid at AIDSsmittede for eksempel prostituerte narkotikamisbrukere som er kjent med at de er bærere av det dødelige viruset - fortsetter å smitte andre gjennom kjønnslig kontakt, kan lege beordre tvangsinnleggelse og isolering på sykehus, opplyser generaldirektør MajBritt Sandlund i Sosialstyrelsen i Stockholm til Aftenposten.
Your last searches