Norwegian-English translation of kjønnsorganer

Translation of the word kjønnsorganer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjønnsorganer in English

kjønnsorganer
allmenn? genitals
Similar words

 
 

More examples
1.Mens det populært var antatt at et bilde var utuktig hvis det fremhevet eller viste aktiv bruk av kjønnsorganer, kom departementets jurister frem til en noe mer liberal fortolkning.
2.Angrepne kjønnsorganer hos en mann kan bli så store at de henger ned til føttene og må støttes opp med spesialinstrumenter når han beveger seg.
3.De to og et halvt år gamle Lin og Win Htut er sluttet sammen ved hoften, og har felles lever, urinveis og tarmsystem, samt et felles sett mannlige kjønnsorganer.
4.De øvrige er kreftformer i andre organer, for eksempel hjerne, nyrer, kjønnsorganer, nervesystem og øye.
5.I begynnelsen hadde en Nummo dekket Jordens kjønnsorganer med et bast skjørt, som ble farvet rødt av menstruasjonsblod da sjakalen begikk sin incesthandling.
6.Men kvinnelige kjønnsorganer har man vist frem i årtier uten særlig rabalder.
7.Parasitten setter seg fast i albuer, knær eller kjønnsorganer når den har fullendt sitt kretsløp og blitt fire til ti centimeter lang.
8.Men jeg kan ikke se at det er noe belegg for å hevde at nærbilder av kjønnsorganer og seksuell utfoldelse på film forårsaker noen skade for dem som ser det, sier hun.
9.Cirka 60 prosent av overgrepene var av grovere art, det vil si overgrep som innebærer fysisk kontakt med kjønnsorganer.
10.Det vanligste var at enten den voksne tuklet med barnets kjønnsorganer eller fikk barnet til å ta på og leke med den voksnes.
11.En del menn fortalte at de hadde fått bundet murstener til sine kjønnsorganer eller at deres testikler var blitt knust.
12.Mesteparten av verdens gleder kommer fremdeles fra barn, ikke fra tukling med kjønnsorganer.
13.Mye av det har med seksualitet å gjøre, der er mange kjønnsorganer i mine bilder.
Your last searches